dać się odnaleźć

biblia (Mini)

Bo nie posłał Bóg syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony.
Ewangelia Jana 3,17

 

Na świecie jest wiele religii, jest więc zrozumiałe, że ludzie pytają, która jest tą prawdziwą. Nawet szczerzy rozmówcy, którym nie sprawia trudności przyznanie się do swojej niewiary, gubią się w całym tym zamieszaniu. Czy ktoś może się dziwić, że ostatecznie stwierdzają: „Nie mogę w nic uwierzyć”?

Pozwólcie, że powiem to wyraźnie:
żadna religia nie jest prawdziwa! Ani jedna!

We wszystkich, przeróżnych religiach, ludzie poszukują Boga, lecz nie potrafią Go na tej drodze odnaleźć. On jest Bogiem który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może (1Tym.6,16). Wobec tego jakiekolwiek usiłowania odnalezienia Boga TYM SPOSOBEM muszą zawieść. Ale w tej sytuacji głoszone jest poselstwo ewangelii o Jezusie Chrystusie. Stwierdza ono, że nie musimy w opisany wyżej religijny sposób szukać Boga, ale że On – SAM BÓG – szuka nas przez Pana Jezusa.

Kluczowy werset Ewangelii Łukasza oznajmia:
Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło (Łk.19,10). To poselstwo Biblii, przeważnie ignorowane i nieznane, kładzie kres wszelkim ludzkim, religijnym wysiłkom – Bóg woła ciebie, który jesteś zgubiony! Syn Boży przyszedł z chwały nieba, stał się prawdziwym człowiekiem, żyjącym na tym świecie pełnym egoizmu, nienawiści i problemów. Wszędzie napotykał dzieła Bożego przeciwnika, księcia i boga tego świata – szatana. Następnie ofiarował swoje życie na krzyżu, aby zbawić zgubionych. To nie jest religia – to jest chwalebne poselstwo o Bogu – Zbawicielu, który szuka człowieka, by darować zbawienie tym, którzy są gotowi złożyć w Nim swoją ufność, ale to po naszej stronie leży decyzja, czy pozwolimy dać się odnaleźć.

A ty…
Czy już pozwoliłeś/aś aby Chrystus cię odnalazł?