darem łaski Bożej jest żywot


Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List do Rzymian 6, 23

 

Dla zasłużonego Mirosława nadszedł wielki dzień, w którym miał odejść na emeryturę. Kierownik jego oddziału wygłosił krótką mowę wspominając minione 27 lat, które Mirek przepracował w ich zakładzie jako konstruktor. Były to słowa uznania, ponieważ był on pracownikiem godnym zaufania. Podczas wspólnego posiłku, który sponsorował sam Mirek, opowiedziano jeszcze kilka anegdot z jego życia, następnie współpracownicy wręczyli mu drobny prezent na pamiątkę.
Przyjęcie zostało zakończone, pracownicy wrócili do swoich obowiązków, a Mirek żegnał się jeszcze z każdym osobiście. Kiedy podszedł do Bernarda, ten sięgnął po chrześcijański kalendarz i powiedział:
– „Życzę panu nadal wszystkiego najlepszego oraz wiele zdrowia, ale przede wszystkim życzę panu życia wiecznego z Jezusem Chrystusem”.
Mirek przytaknął:„Wiem, że pan należy do jakiejś chrześcijańskiej organizacji”.
Bernard odrzekł: – „W tym kalendarzu przeczyta pan, jak można otrzymać życie wieczne. Oczywiście życzę panu, żeby mógł jak najdłużej cieszyć się tym czasem na emeryturze, ale musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Wraz z sześćdziesiątką przekroczył pan poważny próg. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co czeka nas, gdy życie na ziemi dobiegnie końca. Właściwie nie dotyczy to jedynie emerytów, ale wszystkich ludzi, także i młodych”. Z tymi słowami wręczył Mirkowi kalendarz.
Starszy pan zastanowił się chwilkę i odpowiedział:
– „To prawda, w moim wieku wszystko szybko może się zmienić. Dziękuję panu bardzo, z całą pewnością będę czytał ten kalendarz”.

Dwaj mężczyźni pożegnali się i każdy odszedł w swoją stronę. Nie wiemy, czy Mirek przyjął ewangelię o zbawieniu czy nie. Jednak najważniejsze jest, drogi czytelniku, co z tobą..
– czy TY już to uczyniłeś?