decyzja

biblia (Mini)

Czy drzewo pada na południe, czy na północ,
tam leży, gdzie pada.
Księga Kaznodziei Salomona 11,3

 

 

Budynek sądu w Ohio stoi na szczególnym miejscu. Jeśli deszcz spadnie na północną stronę dachu, woda spływa do Jeziora Ontario i dalej do zatoki Świętego Lawrence’a. Gdy krople padają zaś na południową stronę dachu, spływają do Missisipi, która wpada do Zatoki Meksykańskiej. Łagodny podmuch wiatru na szczycie dachu decyduje właściwie o losie kropli deszczu. Jeśli chodzi o cel ich „wędrówki”, daje to różnicę około 3400 km.

Duchowe znaczenie opisanej sytuacji jest podobne. Czasami doprawdy najmniejsze, wydawałoby się nic nieznaczące drobnostki decydują o tym, w jakim kierunku potoczy się dana sprawa. Niekiedy życie wieczne i wieczne potępienie leżą naprawdę w odległości „podmuchu wiatru” od siebie. Gdy ludzie stoją przed decyzją za Chrystusem lub przeciwko Niemu, wymaga to z ich strony największej wrażliwości i delikatności oraz wyczucia, w jaki sposób potrafią jej sprostać.

Z jednej strony wystarczy czasami choćby jedno niedelikatne słowo lub nieprzemyślany czyn, aby wyrządzić znaczne szkody dziełu ewangelii. Z drugiej zaś strony przyjazne słowo, serdeczne wsparcie czy szczere świadectwo dla Chrystusa, zaproszenie na ewangelizację lub tylko wypływająca z serca przestroga mogą zdziałać wiele dobrego.

Być ambasadorem Boga, Jego posłańcem na tej ziemi, rzadko jest czymś spektakularnym, ponieważ moc Boża objawia się w słabości. Bóg używa często niewielkich rzeczy w naszym życiu, aby przyprowadzać ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa. Chciejmy zauważyć te niepozorne okazje i stać się Jego użytecznymi narzędziami dla ratowania ludzi!