dla imienia Jego!

biblia (Mini)

 

Piszę wam, dzieci,
gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego.
(1J.2,12)

 

Już we wczesnych dniach chrześcijaństwa istniało ryzyko, że pod wpływem nauk fałszywych nauczycieli, wierzący popadną w niepewność co do przebaczenia ich grzechów. Nawet dzisiaj żyją szczerzy chrześcijanie, którzy nie są pewni, czy Bóg naprawdę przebaczył im wszystkie grzechy, zarówno przeszłe jak i przyszłe i czy to przebaczenie obejmuje całą wieczność.

Dzisiejszy werset przekonuje nas, że jesteśmy dziećmi Bożymi właśnie dlatego (!),
ponieważ odpuszczone są nam grzechy.

Zapewnienie tego boskiego przebaczenia tkwi w słowach dla imienia jego.

Odpuszczenia nie dostępuje się na podstawie czegoś, co możemy uczynić, ale wyłącznie na podstawie tego, co uczynił Pan Jezus. Wszystkie religie świata obiecują człowiekowi niepewną możliwość osiągnięcia wiecznego zbawienia przez uczynki i zakazy, nawołując:
Nie czyń tego, tamtego też nie wolno, czyń za to właśnie to, lub czyń tamto – czyń, czyń i jeszcze raz czyń. Prawdziwe chrześcijaństwo natomiast zawiera się w jednym słowie:  uczynione! –  inaczej gotowe, skończone, zrobione. Pan Jezus zawołał pod koniec trzech godzin ciemności na krzyżu: Wykonało się! (J.19,30)
Tylko Jezus miał prawo tak powiedzieć. Do Jego dzieła nic nie można dodać.

W słowach dla imienia jego zawarta jest cała Jego wspaniałość i zachwyt Boga dla Osoby swego umiłowanego Syna. On jest prawy i bez grzechu i On przed Bogiem poniósł konsekwencje wszystkich naszych grzechów. Bóg był w pełni zadowolony z Jezusa Chrystusa i Jego ofiary. Tak więc każdy, kto zrozumiał swój zgubiony stan oraz absurdalność swoich własnych wysiłków przypodobania się Bogu i uchwycił się wiarą Jego dokonanego na krzyżu dzieła zbawienia, może radośnie wyznać:
Jak daleko jest wschód od zachodu,
tak oddalił od nas występki nasze
(Ps.103,12)
oraz:
Usprawiedliwieni tedy z wiary,
pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa
(Rz.5,1).

Możesz mieć tę radosną pewność, że Bóg nigdy już nie wspomni twoich grzechów. On wybaczył nam je dla imienia jego, dla świętego imienia JEZUS!

Ty też możesz radować się codziennie z tego, że Bóg przebaczył ogrom Twoich wszystkich grzechów i win? Możesz być bielszy od śniegu przed Bogiem, gdy obmyje cię przenajświętsza krew Baranka.