dla tego, który za nich umarł

biblia (Mini)

A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony.
2. List do Koryntian 5,15

 

Ricardo jest najlepszym pracownikiem małej farmy w Peru. Wysoki, silny, pełny energii, sumiennie wypełnia wszystkie zadania zlecone mu przez Pedra, swojego pracodawcę. Ludzie pracujący z nim pytają go od czasu do czasu: „Właściwie to dlaczego pracujesz jeszcze u Pedra? W innym miejscu miałbyś znacznie wyższą pensję!”. Jego odpowiedź jest ciągle taka sama: „Pedro uratował mi życie”.

Dziesięć lat temu Ricardo znajdował się na dnie – zarówno w sferze materialnej, jak i moralnej. Zaś przede wszystkim cierpiał duchowo – tułał się po kraju, próbując znaleźć sens życia. W takim stanie znalazł go Pedro i zaopiekował się nim. Codziennie na skraju farmy zostawiał mu coś do zjedzenia. Dzięki temu w sercu Ricarda powoli rosło zaufanie do Pedra. A kiedy Pedro zaczął opowiadać mu o miłości Bożej, słuchał z wielkim zainteresowaniem. Po pewnym czasie z wiarą przyjął dobrą nowinę o zbawieniu do swojego serca. Jego życie zupełnie się odmieniło. Gdy Pedro zaproponował mu pracę na farmie, uznał to za wielki przywilej i postanowił z oddaniem wypełniać wszelkie swoje obowiązki.

Jakże wiele uczynił dla nas Chrystus, kiedy umarł, by przebłagać nasze grzechy! Czyż nie jest dla nas szczególnym przywilejem, że możemy Mu służyć z całego serca? Nasze zaangażowanie i siła, czas, którym dysponujemy, jak również wszystko, co posiadamy, powinniśmy powierzyć Jemu. Jeżeli idziemy na kompromis z tym światem lub żyjemy według własnych pragnień kosztem miłości do naszego Zbawiciela, to nie będziemy szczęśliwi. Jedynie w pełnym oddaniu Jemu i w Jego bliskości nasze serca wypełnią się trwałą i głęboką radością.