Dlaczego wybrał On mnie?

biblia (Mini)Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość.  
1 List do Tymoteusza 1,15-16

 

Bardzo znany teolog, Dr. Joseph Parker zwiastował dobrą nowinę o Chrystusie przez wiele lat. Pewnego dnia podszedł do niego mężczyzna i zapytał:
– „Dlaczego Jezus ze wszystkich ludzi, jakich poznał, wybrał Judasza na swego apostoła, skoro wiedział, że ten go zdradzi?”
Po krótkiej chwili namysłu dr. Parker odpowiedział niebezpośrednio:
– „Coś, co mnie jeszcze bardziej zastanawia, a mianowicie to: Dlaczego wybrał On mnie?”

Wiele jest rzeczy w Bożych myślach i czynach, których nie możemy zrozumieć i nie jest to zaskakujące; potwierdza to tylko prawdę, o której Bóg powiedział w swoim Słowie: Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze (Izaj. 55, 8-9). Zarówno Boża świętość jak i sprawiedliwość przewyższają nasze zdolności pojmowania. To właśnie ta niezgłębiona wielkość Jego osoby i Jego boskich zamiarów wpływają na Jego czyny. Zamiast dyskutować nad tym, musimy przyjąć to z pokorą:
Zabiera, co chce, a któż go zmusi do zwrotu?
Któż mu powie: Co czynisz?
(Job.9,12; por. Rz.9,20).

Nie tylko dr Parker, ale również wszyscy odkupieni będą zdumieni, że to oni właśnie byli tymi, których Bóg umiłował, gdy byli jeszcze Jego wrogami. Wina za śmierć i smutne życie Judasza nie mogą być przypisywane Panu Jezusowi, że wybrał go spośród wielu innych na swojego apostoła, ale pokazują, że Bóg może złe czyny tych, którzy przez pychę, rządzę władzy czy pieniędzy lub zatwardziałość swych serc sprzeciwiają się Jemu, obrucić i  wykorzystać dla swojej chwały i wszystkich ludzi kroczących Jego drogą ku zbawieniu.