Dobry Pasterz

biblia (Mini)
Ja jestem dobry pasterz.
Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.
Ewangelia Jana 10,11

 

Biblia mówi nam o pasterzach, którzy „paśli” samych siebie (Ezechiela 34,1-10). Szukali oni bowiem jedynie swoich własnych korzyści, nie troszcząc się o powodzenie poszczególnych owiec, nie zważając na ich rany i choroby.

Jezus Chrystus wymienia również wynajętego pasterza, najemcę, do którego owce nie należą (Jana 10,12). Taki pasterz myśli przede wszystkim o własnym bezpieczeństwie. Gdy trzodę atakuje dziki zwierz, ucieka, pozostawiając owce w niebezpieczeństwie.

Zupełnie inaczej postępuje Dobry Pasterz:

– On kładzie swoje życie za owce.
Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, ponieważ był zatroskany o nasze wieczne życie. Nie chciał, abyśmy poszli na zatracenie, lecz pragnął, abyśmy przez wiarę w Niego byli wiecznie zbawieni. Każdy odkupiony był dla Niego tak drogocenny, że oddał zastępczo za niego swoje własne życie. Jego śmierć za nasze winy była całkowicie bezinteresowna!

– On zna swoje owce (Jana 10,14).
Jezus Chrystus jest w osobistej relacji z każdym, kto w Niego wierzy. On  wie, jak się nam powodzi, co nas przygniata, a co sprawia radość. Zna nasze mocne i słabe strony. Kocha nas takimi, jakimi jesteśmy.

– Troszczy się o swoje owce (Psalm 23).
Pan daje nam duchowe pożywienie, ochronę i spokój, według naszych potrzeb. Prowadzi nas na drodze wiary, zawsze i w każdej biedzie stoi przy nas, a w niebezpieczeństwach ochrania. Wkrótce zabierze nas do siebie, do domu Ojca, abyśmy gdzie On jest, i my byli (Ew. Jana 14,3).