dobry przykład

Starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym; (…) dawać dobry przykład; niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono.
List do Tytusa 2,3-5

 

Podczas pewnego spotkania zachęcano jedną z kobiet, aby wstąpiła do nowo założonego związku. Odmówiła uprzejmie, dając do zrozumienia, że należy już do innego stowarzyszenia, które angażuje cały jej czas i siły.
Mój mąż jest przewodniczącym, ja sama zaś sprawuję szereg innych urzędów – argumentowała – Niech mi państwo wierzą że mam ręce pełne roboty.
Obecni tam ludzie byli szczerze zdziwieni, ponieważ wszyscy znali się w tej małej mieścinie i nikt z nich nie słyszał dotąd o podobnym zrzeszeniu. Tak więc zaczęto wypytywać kobietę, czym zajmuje się ich stowarzyszenie.
O, nasz zakres działania jest bardzo szeroki. Troszczymy się o kwestie odżywiania, wychowania, promocję zdrowia, wykształcenia, wewnętrznej równowagi oraz życia wiary – odparła kobieta.
Ciekawość słuchaczy wzrastała…
Ale to przecież niemożliwe! Jeszcze nigdy nie słyszałam o podobnej organizacji! – zawołała żona burmistrza. Kobieta uśmiechnęła się:
– Nic dziwnego, bo należy do niej tylko nasza rodzina.

Ważna część zacytowanego na początku wersetu biblijnego brzmi: …żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe.
Może niejeden pomyśli: „Jakże przestarzałe są te biblijne zalecenia i rady!” Jednak czy nie jest właśnie na odwrót? Jakże aktualna jest Biblia! Kiedy pomyślimy o licznych niepokojących zjawiskach, związkach partnerskich, rozwodach i innej patologii społecznej naszych czasów, sami przyznamy, że to słuszny wniosek.