dobry żołnierz

biblia (Mini)

Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał.
2. List do Tymoteusza 2,3-4

 

Jeśli chcemy naśladować Pana Jezusa i Jemu służyć, nasza droga za Nim nie będzie przyjemnym spacerkiem. Dzisiejszy werset z Biblii porównuje nas do żołnierzy. Każdy żołnierz musiał znosić wiele trudności. Ponieważ nie mógł brać udziału w życiu społecznym, tym bardziej poświęcał się służbie, chcąc zdobyć uznanie swojego przełożonego.

Nas – żołnierzy Jezusa Chrystusa – powinny charakteryzować trzy główne cechy:

1. Żołnierz jest gotowy, aby znosić trudności, które są skutkami służby dla Pana i naśladowania Go. Czasami, gdy staje w obronie Pana Jezusa, zostanie wyśmiany przez swoich kolegów z pracy bądź szkoły. Innym zaś razem zostanie odrzucony przez ludzi, którym głosi ewangelię zbawienia. Czy w takich momentach zaniechamy służby dla Niego, czy będziemy działać dalej?

2. Nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia. Każdy z nas ma sporo swoich obowiązków. Mamy dużo pracy i mało czasu. Jednak wszystkie te zajęcia nie powinny nas pochłaniać w takim stopniu, że nie będziemy w stanie koncentrować się na pracy dla Pana.

3. Żołnierz chce się podobać swojemu Panu. Jest to największą motywacją wszelkich działań i powodem naszych wyrzeczeń. Mimo wszelkich trudności ciągle angażujemy się w pracę dla Pana, ponieważ pragniemy otrzymać pochwałę od Niego.