Doświadczenia wiary (1)

biblia (Mini)Stamtąd [Abraham] wyruszył w góry na wschód od Betelu i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Potem wędrował Abram coraz dalej do Negebu. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód.
1. Księga Mojżeszowa 12,8-10

 

Początkowo widzimy Abrahama, opuszczającego Haran i udającego się za głosem Boga w nieznane. Bóg wynagradza jego wiarę i obiecuje uczynić sławnym jego imię. Abraham znajduje się na wyżynach wiary – mieszka w namiocie (obraz bycia przechodniem na ziemi) i buduje ołtarz Panu.

Ale Bóg nie tylko odpowiada na wiarę – On również pozwala jej doświadczać. Nie powinniśmy myśleć, że mąż wiary, zepchnąwszy raz swój „okręt życia” z mielizny otoczenia i okoliczności, poruszać się będzie zawsze po spokojnej wodzie. Wręcz przeciwnie – raczej raz po raz napotykać będzie złowrogie burzowe chmury. Nad wszystkim czuwa jednak łaskawy Bóg, który ma swój cel – pragnie, aby w wierzącym dojrzało przekonanie o przewyższającej wszystko wartości obecności Boga dla ufającego Mu serca. Gdyby niebo było zawsze bezchmurne, wierzący nie poznałby dogłębnie swego Boga.

Sami wiemy, jak skłonni jesteśmy mylić zewnętrzny pokój z pokojem Bożym, tym, który jako jedyny jest niezależny od okoliczności. Jakże szybko, gdy wszystko toczy się po naszej myśli, gdy kwitnie interes, a zdrowie nie pozostawia nic do życzenia, skłonni jesteśmy mylić pokój bazujący na pomyślnych okolicznościach z tym, który można znaleźć zawsze jedynie w obecności Chrystusa! Pan wie o tym i gdy widzi u nas taki stan, możemy być pewni, że już wkrótce zachwieje naszym fałszywym oparciem. Ale nie bój się Boga miłości!

(ciąg dalszy jutro…)