Doświadczenia wiary (3)

biblia (Mini)

 

Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją.
Księga Psalmów 73,28

 

Nic nie jest w stanie zastąpić utraty społeczności z Bogiem. Uwolnienie od chwilowego ucisku i zdobycie bogactwa są doprawdy nędzną rekompensatą za to, co tracimy, gdy choćby o milimetr oddalimy się od prostej ścieżki posłuszeństwa. Iluż wierzących, ustępując przed doświadczeniami i próbami, które powiązane są z drogą Bożą, popadło w wartki nurt złego świata, ściągając na siebie poczucie pustki, biedę i utratę światła! Być może znaleźli swe „szczęście”, nazbierali bogactw, zdobyli uznanie, może nawet przychylność ze strony swojego „faraona”.

Ale czy wszystkie te kuszące atrakcje są rzeczywiście w stanie zastąpić radość w Panu i społeczność z Nim, czyste sumienie, szczęśliwe serce, duch uwielbienia i zdolność do składania żywego świadectwa? Mimo to jakże często te niezrównane błogosławieństwa sprzedawane są za pieniądze i tzw. korzystne układy.

Miejmy się na baczności wobec naszych własnych serc, które ciągle starają się uciec od wyboistej, ale błogosławionej drogi posłuszeństwa! Starajmy się usilnie zachować „wiarę i dobre sumienie”, których nic nie może zastąpić! Gdy zbliża się doświadczenie, polegajmy na Panu, zamiast śpieszyć do Egiptu! A gdy jesteśmy o krok, by być porwanymi z nurtem tego świata, skierujmy wzrok na Tego, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego (tj. świata) (Gal.1,4). Skoro tak wielka była Jego miłość do nas i tak bezkompromisowa ocena otaczającego nas świata, że oddał samego siebie, aby nas wyrwać z jego mocy, to czyż mielibyśmy jeszcze się Go zapierać, zawracając do tego, od czego na wieki uwolnił nas Jego krzyż?