Drzwi do zbawienia

biblia (Mini)

Ja jestem drzwiami;
jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie
i wejdzie, i wyjdzie,i pastwisko znajdzie.
(J.10,9)

 

 

 Ja jestem drzwiami…
Jezus Chrystus w zacytowanym tekście biblijnym porównuje się do drzwi, które prowadzą do zbawienia. Znane powiedzenie mówi że: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” i ludzie próbują też wieloma drogami dotrzeć do Boga, ale niestety zawsze bez skutku. Do wiecznego szczęścia w niebie, prowadzi tylko jedna droga, JEDNE DRZWI do zbawienia.  Bóg sam utorował tą drogę przez Jezusa Chrystusa, dzięki czemu możemy być uratowani i otrzymać pokój z Bogiem.  Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (J.14,6)

jeśli
Oznacza pewien warunek. By być zbawionym, trzeba przejść przez te drzwi – nie ma innej alternatywy. Jeśli się tego nie uczyni, pozostanie się na wieki na zewnątrz. A kto będzie na zewnątrz i jak tam będzie? Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. (Ap.22,15)
…na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów (Mt.22,13;  25,30)

kto
Oznacza, że te drzwi stoją otworem dla każdego:
Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi (Tyt. 2,11).
Na tych drzwiach nie jest napisane: „Wstęp wzbroniony”!  Każdy człowiek może przez nie przejść, i ty też!

przeze mnie
Te słowa jeszcze raz podkreślają, że droga do zbawienia i pokoju z Bogiem prowadzi jedynie przez Pana Jezusa: I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz.4,12).

wejdzie
Jak możemy wejść przez te drzwi? Poprzez przyjęcie Słowa (J.1,12) pouczającego nas o naszym grzechu (Hbr. 4,12-13), stanięcie w prawdzie o nas samych przed sobą i przed Bogiem. Wyznanie Bogu wszystkich  swoich grzechów i osobiste przyjęcie z wiarą Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela:

Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony… (Dz.16, 31).

Czy uczyniłeś już ten krok?
Czy przeszedłeś już przez te drzwi?
A może wciąż się błąkasz, szukając właściwej drogi…