Duch Świety namaszczeniem

biblia (Mini)

A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.
1 List Jana 2,20

 

 

Kolejnym błogosławieństwem wypływającym dla nas z faktu posiadania Ducha Świętego, jest to, że jest On naszym namaszczeniem . Czytamy o tym w 1. Liście Jana 2,20 i 27: A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko oraz:
Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.

Gdy Duch Św. przedstawiany jest nam jako namaszczenie, oznacza to, że jest On tym, który poucza nas przez Słowo Boże. Dla naszego duchowego życia potrzebujemy również duchowe pouczenie. Ale tego właśnie duchowego pouczenia potrzebujemy tylko i wyłącznie przez Ducha Św. Duch Św. używa w tym celu Słowa Bożego i naturalnie również sług Bożych, którzy przedstawiają i wyjaśniają nam to Słowo. Właściwy sens tych słów oznacza, że nie potrzebujemy nikogo oprócz Ducha, kto by pouczał nas w prawdzie. Nie potrzebuję niczego innego – filozofii, teologii, apologetyki ani żadnych mądrych ksiąg napisanych przez wielkich, częstokroć niewierzących ludzi, lecz potrzebuję Ducha Św., który do pouczania używa Słowa Bożego i Bożych sług. Nie potrzebuję nic ponad to.

Duch Św. mieszka we mnie i On poucza mnie o wszystkim, czego potrzebuję. Zajrzyjmy jeszcze raz na krótko do Ewangelii Jana, aby zobaczyć, w jaki sposób Duch Św. nas poucza. Jak już powiedzieliśmy, czyni to przez Słowo Boże. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powie-działem (J.14,26). Duch Święty używa np. ewangelii, aby przypomnieć nam o wszystkim, czego nauczał Pan Jezus. Dalej, w Ewangelii Jana 15,26 napisane jest: Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Urzeczywistnienie tej myśli znajdujemy w Dziejach Apostolskich. Jeszcze jeden wiersz z Jana 16,13: Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę.Są to listy Nowego Testamentu oraz całe Słowo Boże. Dalej czytamy: bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi – tu jest mowa o Objawieniu (Apokalipsie). Tak więc widzimy, że Duch Święty używa Nowego Testamentu i całej Biblii – jednak dla nas chrześcijan zwłaszcza Nowego Testamentu – aby nas pouczać.