dwie możliwości

biblia (Mini)

Jeśli się kto nie narodzi na nowo,
nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Ewangelia Jana 3,32

 

a) Dwie możliwości narodzin:
Każdy człowiek urodził się na tej ziemi w sposób naturalny, cielesny, aby żyć na niej przez pewien krótki czas. Jeśli jednak uwierzymy w Pana Jezusa, z duchowej perspektywy rodzimy się na nowo. Przez duchowe narodzenie się, na nowo otrzymujemy życie wieczne i należymy do Boga i do rodziny Bożej. Ale to nowonarodzenie, nie jest wynikiem jakiegoś obrzędu czy dlatego, że tak głosi doktryna o nowonarodzeniu z Wody i Ducha podczas chrztu niemowlęcego. Nowonarodzenie o którym mówił Jezus do Nikodema (J.3), jest przemianą będąca skutkiem świadomego aktu wiary, na skutek którego włączeni jesteśmy do rodziny Dzieci Bożych. Od tego momentu, nikt nie jest już tą samą osobą o czym poucza nas Słowo Boże: Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto [wszystko] stało się nowe. (2Kor.5,17)

b) Dwie możliwości życia:
Możemy żyć życiem cielesnym, ograniczającym się do tego, tutaj na tej ziemi. Żyć dla siebie samych i kierować się własnym egoizmem zaspokajając własne potrzeby, pragnienia, co oczywiście będzie bardziej lub mniej destrukcyjne dla naszego otoczenia w zależności od poziomu naszej moralności. Oczywiście nikt nam nie zabroni, aby błędnie uważać nasze życie za naszą własność, którą możemy dowolnie dysponować. Jednak takie egoistyczne życie nie da nam tego, czego w głębi serca pragniemy.
Jezus Chrystus zaprasza nas, abyśmy w Niego uwierzyli i żyli dla Niego. Jedynie to uczyni nas prawdziwie szczęśliwymi. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony (2Kor.5,15)

c) Dwie możliwości śmierci:
Jeśli podczas naszego życia nie pojednamy się z Bogiem, to pomrzemy w naszych grzechach (Jana 8,24), czego skutkiem będzie sąd oraz wieczne i nieodwracalne potępienie. I nie daj sobie wmówić, że jest jeszcze inna alternatywa, że jest czyściec, odpusty czy coś tam jeszcze. To bzdury nie mające potwierdzenia w natchnionym Słowie Bożym. Czy nie lepiej jednak wyznać swoje grzechy Bogu i zaufać Zbawicielowi? Jeśli w Panu umrzemy (Obj. 14,13) to po śmierci pójdziemy do Nieba, do Pana Jezusa.

Biblia, to objawienie Bożych zamiarów wobec nas, ale to my aktem naszej woli dokonujemy wyboru. To co nas czeka po śmierci, to Niebo lub piekło.

heaven_or_hell___by_jimmasterpieces-d41sbli

Masz wolną wolę więc wybór,
należy do ciebie…