Dział Wodny

biblia (Mini)Patrz!
Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło; gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył.
(5.Mojżeszowa lub Pwt.30,15-16)

 

Na niektórych europejskich autostradach i głównych drogach, kierowcy spotykają szczególny znak umieszczony w najwyższym punkcie: Dział Wodny. Oznacza on, że w tym miejscu następuje rozdzielenie wody deszczowej, która płynie odtąd w przeciwnych kierunkach, kończąc swój bieg w Morzu Północnym albo, zwracając się na południe, w Morzu Śródziemnym lub Czarnym. Fakt, że dwie krople deszczu spadające zaledwie kilka metrów od siebie, zakończą swoją „wędrówkę” w miejscach oddalonych od siebie o wiele setek, a czasem nawet tysięcy kilometrów, jest interesujący, ale mało istotny dla przeciętnego człowieka. O wiele większe znaczenie ma fakt, że wielu ludzi, kroczących przez życie wspólnie, ramię w ramię, mieszkający pod jednym dachem, zmierza w różnych kierunkach, by zakończyć je w dwóch przeciwstawnych sobie miejscach przeznaczenia: NIEBIE lub PIEKLE.

W krajach, gdzie głoszona jest ewangelia Bożej łaski, z dwojga ludzi, postawionych przed wyborem miejsca wiecznego pobytu poprzez słuchanie lub czytanie poselstwa o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jedna osoba przyjmie dobrą nowinę i wyruszy w drogę z Jezusem, a druga ją odrzuci. Ta konkretna postawa zdecyduje, jakie będzie jej miejsce przeznaczenia.

Ktokolwiek słyszy i zostaje przekonany o Bożej miłości, rozpoczyna wędrówkę w kierunku nieba. Ktokolwiek odrzuca poselstwo łaski i przebaczenia, zamyka swe serce na Boże usprawiedliwienie, zstępuje po niebezpiecznym zboczu religii (ludzkiej nauki), tradycji lub obojętności do miejsca, z którego już nie ma powrotu.

Jezus powiedział:
Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (Mt.7,21)

Czy jesteś po właściwej stronie tego zbocza?
Czy zdążasz do lepszego przeznaczenia?
Czy jesteś pewien, że pełnisz wolę Boga?

A może brak tobie wiary, może tylko „tradycyjnie” chodzisz do kościoła, słuchasz ludzkiej nauki, bierzesz udział w rytuałach i kultach i wypełniasz zakon – przykazania ustanowione przez religię lub kościół,  którymi obrażasz Boga? Zastanów się, bo część ludzi usłyszy inne słowa od Jezusa:
Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (Mt.7,23)

Przyjacielu, weź Biblie do ręki i czytaj Słowo. Poznaj Boże prawo, Jego przykazania i ustawy, a Duch Święty poprowadzi cie do Prawdy i Życia.