etapy życia Pana Jezusa

biblia (Mini)


A Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około trzydziestu.
Ewangelia Łukasza 3,23

 

Czas życia Pana Jezusa na tej ziemi można podzielić na cztery etapy:

1) Pierwszy – od dzieciństwa do dorosłości (około 30 lat). Ewangelia Mateusza i Łukasza mówią nam o tym, jak nasz Zbawiciel się narodził i jak mając 12 lat udał ze swoimi rodzicami do Jerozolimy na święto Paschy. Później pracował między innymi jako cieśla.

2) Drugi – to Jego służba, która trwała około trzech lat. Ten okres jest szeroko opisany w czterech Ewangeliach. Jezus głosił dobrą nowinę o zbawieniu i uzdrawiał chorych, jednak większość ludzi zareagowała złością i nienawiścią na Jego bezgraniczną miłość. Szczególnie żydowscy przywódcy religijni byli Panu przeciwni. Jednak w tym czasie nie mogli Mu jeszcze nic złego uczynić: I starali się go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina (Jana 7,30).

3) Trzeci – godzina należąca do ludzi (Łk. 22,53, BG). Godzina ta rozpoczęła się wraz z pojmaniem Pana Jezusa, a zakończyła się wtedy, gdy żołnierz rzymski przebił Panu bok tuż po jego śmierci. W tym czasie ludzie uczynili Panu to, co od początku zamierzali uczynić, zadając Mu wiele cielesnych cierpień. Na końcu przybili Go do krzyża, gdzie zmarł.

4) Czwarty, ostatni okres obejmuje czterdzieści dni od Jego zmartwychwstania do wniebowstąpienia. Wtedy widzieli Pana jedynie wierzący. Jezus kilkakrotnie spotykał się ze swoimi uczniami, aby ich pocieszyć i dać wskazówki dotyczące tego, co ma się wydarzyć po Jego wniebowstąpieniu.