Ewangelia Jana (2)

biblia (Mini)
Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.

Ewangelia Jana 20,31

 

Powyższy wiersz wyjaśnia nam, w jakim celu apostoł Jan napisał swoją Ewangelię. Będąc kierowany przez Ducha Świętego, przedstawia on Pana Jezusa jako odwiecznego Syna Bożego, który, aby objawić nam Boga Ojca stał się człowiekiem. Wszystkie Jego słowa i czyny potwierdzały to, że był Synem Bożym; podobnie też cuda i znaki nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do tego, że Jezus Chrystus to człowiek i Bóg w jednej osobie.

Ponieważ jako ludzie nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, trudno jest nam w to uwierzyć. Już za czasów Pana Jezusa wielu ludzi stawiało pod znakiem zapytania Jego boskość, co ma miejsce również i dzisiaj. Dlaczego tak trudno jest przyjąć i uwierzyć w to, o czym tak wyraźnie mówi Biblia? Osobista wiara każdego pojedynczego człowieka w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym rodzi bardzo poważne konsekwencje: Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota (1 Jana 5,12). Innymi słowy: Jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, to tym samym uznajesz Jego autorytet, otrzymujesz też życie wieczne. Jeśli jednak odrzucasz Syna Bożego, to nie masz życia wiecznego i podlegasz sądowi Bożemu!

Pan Jezus Chrystus pozostawia decyzję Tobie: jeżeli jeszcze dziś w Niego uwierzysz i oddasz mu swoje życie, otrzymasz wieczne szczęście i będziesz mógł razem ze zbawionymi śpiewać Jemu na chwałę:

Boży Synu, obraz Ojca w Tobie oglądamy z czcią,
Bożą łaskę i wspaniałość, Jego miłość, dobroć cną.
Panie, Władcą Tyś wszechświata,
Któryś stworzył mocą swą
i wciąż zachowujesz go.
Hymn dziękczynny do Cię wzlata,
Wraz z stworzeniem Cię sławimy
i w podziwie się korzymy.