Ewangelia

biblia (Mini)


W Bogu naszym nabraliśmy odwagi,
by w ciężkim boju głosić wam ewangelię Bożą.

1. List do Tesaloniczan 2,2

 

Słowo „ewangelia” występuje bardzo często w Piśmie Świętym i oznacza tyle, co „dobra nowina”. Jednak w wielu przypadkach występuje ono z innym, uściślającym go słowem.

W dzisiejszym wersecie jest mowa o ewangelii Bożej. Wskazuje to nam na jej twórcę. Nie jest to przesłanie wymyślone przez ludzi. Pochodzi ona od Boga, Zbawiciela naszego, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (1Tym.2,3-4).

W 2. Liście do Koryntian 10,14 napisane jest: dotarliśmy aż do was z ewangelią Chrystusową. Tutaj chodzi o treść tej dobrej nowiny: narodzenie Pana Jezusa, Jego życie, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie są podstawą i treścią ewangelii. Bez tego nie byłoby zbawienia.

W Dziejach Apostolskich 20,24 Paweł mówi o ewangelii Łaski Bożej. Wskazuje to na jej charakter. Nie musimy zapracowywać sobie na miejsce w niebie, ale z łaski, przez wiarę w Chrystusa Jezusa, zostajemy usprawiedliwieni.

Każdy, kto z wiarą przyjmuje tę dobrą nowinę, otrzymuje przebaczenie grzechów, staje się też dzieckiem Bożym i należy do Jego rodziny. Ma żywą społeczność z Jezusem Chrystusem i oczekuje go z Nim wspaniała przyszłość. Czyż ewangelia nie jest kosztownym darem Bożym?