gdzie On był?

 

…. i zwiastował duchom będącym w więzieniu.
1 List Piotra 3.19

 

Opierając się na nauce jaka płynie z Biblii – Słowa Bożego wiemy już, że Jezus po swojej śmierci nie poszedł do Raju (do Nieba). Gdzie w takim razie był Jezus przez trzy dni między śmiercią a zmartwychwstaniem? Aby to wyjaśnić, musimy znowu wrócić do greki, a dokładnie do tego, jak opisywane jest to miejsce w Biblii.

W Liście do Hebrajczyków słowo opisujące królestwo śmierci to „Szeol”. Znaczy to po prostu: „miejsce śmierci”. Księga Objawienia 20,11-15 rozróżnia dwa miejsca. Inne pisma Nowego Testamentu również opisują Szeol / Hades i traktują je jako miejsce tymczasowe, gdzie trzymane są dusze oczekujące na sąd i zmartwychwstanie.

Niektórzy ludzie w swym wyznaniu wiary mówią:
….„zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał”….
Czy to oznacza że Jezus po śmierci poszedł do piekła?

Piekło (jezioro ognia) jest ostatecznym i stałym przeznaczeniem ludzi potępionych, gdzie trafią po sądzie ostatecznym. Hades natomiast jest miejscem tymczasowym, gdzie ludzie czekają na ten sąd. Zatem nie, Jezus nie poszedł do piekła, ponieważ piekło jest stanem przyszłości, które zacznie się po wielkim sądzie ostatecznym (Objawienia 20,11-15).

Szeol/Hades to królestwo gdzie są ludzie dwóch rodzajów, (Mt.11,23; 16,18; Łk.10,15; 16,23; Dz.2,27-31), to miejsce zamieszkania (pobytu) zarówno ludzi zbawionych jak i straconych.  Wszyscy po śmierci idą do tego miejsca, i czekają tam na przyszły sąd ostateczny. Czy Jezus poszedł do Szeolu/Hadesu? Tak, zgodnie z Listem Pawła do Efezjan 4:8-10 i 1 Listem Piotra 3:18-20.

Niektóre z nieporozumień mają swoje źródło np. w Psalmie 16,10-11: bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy. „Szeol” w tym tłumaczeniu jest „grobem”. Jego ciało było w grobie, a Jego dusza/duch trafia do królestwa Szeolu/Hadesu. Niestety wiele tłumaczeń biblijnych hebrajskich i greckich słów „Szeol”, „Hades” czy „Piekło” nie jest zgodnych z oryginałem, lub po prostu są one błędne.

Niektórzy uważają, że Jezus poszedł do piekła, lub miejsca przeznaczenia ludzi potępionych Szeolu/Hadesu, aby dopełnić kary za nasze grzechy. Ta myśl jest jednak całkowicie nie biblijna! Śmierć Jezusa na krzyżu i Jego cierpienie za nas w zupełności wystarczyły, by nas odkupić. To Jego przelana krew daje podstawę do naszego oczyszczenia z win (1 List Jana 1,7-9). Kiedy Pan Jezus zawisł na krzyżu, wziął na siebie piętno grzechu całej ludzkości – On Stał się za nas grzechem. 2 List Pawła do Koryntian 5,21 mówi: On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Zarzut grzechu pozwala nam lepiej zrozumieć niechęć Jezusa do walki z kielichem grzechu w Getsemane. Kielich ten miał zostać wylany na Jezusa na krzyżu.

Moment, w którym Jezus wykrzyczał na krzyżu: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?, był chwilą, gdy Jezus został oddzielony od Boga z powodu grzechu, który został na niego wylany. Kiedy Jezus umierał, powiedział: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. On cierpiał za nas. Jego duch/dusza poszła do „Łona Abrahama” w Szeolu/Hadesie. Jezus nie poszedł do piekła. Jego cierpienie skończyło się wraz z Jego śmiercią. Cena za grzech została zapłacona. Potem Jezus poczekał na zmartwychwstanie swojego ciała i wrócił do swojej chwały.

Czy Jezus poszedł do piekła gdy umarł na krzyżu? Nie.
Czy Jezus poszedł i przebywał w Szeolu/Hadesie do swego zmartwychwstania? Tak.

A gdzie idą ludzie po śmierci, gdzie są zmarli i co się tam z nimi dzieje?

Troszkę o tym już dzisiaj wspomniałem, ale jutro więcej o tym napiszę…