Grzech

biblia (Mini)

 
Grzech jest przestępstwem zakonu
1. List Jana 3,4

 

 

Grzech jest nieugiętym dowódcą i każe sobie słono płacić. Począwszy od upadku człowieka, jego zasady niewiele się zmieniły: niezależność od Boga, samozadowolenie i odrzucenie wszelkiej odpowiedzialności za złe postępowanie. Zachęca nas: „Naśladuj mnie i bądź swoim własnym bogiem”. Jednakże, mimo niezmienności tych prastarych zasad, poprzez wieki grzech dopasowywał swoje priorytety i działania do warunków danego czasu.

W naszym pokoleniu ma on coś do zaoferowania zgodnie z gustem i potrzebami każdego człowieka. Potrafi być za pan brat zarówno z bogatymi i wpływowymi, jak i biednymi i niewykształconymi, z młodymi i starymi, z cieszącymi się szacunkiem, jak i tymi, którzy nie mają się czym pochwalić. Grzech dobrze maskuje swój charakter i wykorzystuje półprawdy. Używając tego słowa, zwykle mamy na myśli pospolitych pijaków, prostytutki i kryminalistów – wszystkich, którzy są „na dnie” – o nas samych myślimy zaś na samym końcu. Jednakże grzech potrafi ukryć się za osłoną kultury, reputacji i zbytku. Niszczy prawdziwą radość oraz pragnienie odbierania błogosławieństw i darów Bożych. Degraduje wierność małżeńską jako niemodną i zachęca do związków pozamałżeńskich jako ekscytujących i zupełnie normalnych. Namawia do szukania mocnych przeżyć i wrażeń – byle bez Boga. Jedyną rzeczą, o której grzech nigdy nie wspomina, są jego konsekwencje. Nigdy nie usłyszysz, aby mówił:

„zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz.6,23),

tzn. wieczne oddalenie od Boga, którego miłość i autorytet zostały wzgardzone. Dziękujmy Bogu, że uwolnienie od grzechu i śmierci jest możliwe przez Jezusa Chrystusa, który „raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieść do Boga” (1Piotra.3,18)!