gwiazda polarna

biblia (Mini)
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Ewangelia Jana 3,16

 

Ze wszystkich gwiazd na niebie najpożyteczniejsza dla żeglarzy jest Gwiazda Polarna, wskazuje bowiem zawsze ten sam kierunek – północ. Werset dzisiejszy jest taką właśnie Gwiazdą Polarną – przewodnikiem prowadzącym ludzi do zbawienia – jak żaden inny werset w Biblii. Jest on pośród Bożych obietnic tak rozpoznawalny, jak Wielka Niedźwiedzica pośród gwiezdnych konstelacji. Każde ze słów tego wersetu świeci szczególnym blaskiem. Zatem przyjrzyjmy się mu bliżej.

Widzimy bezmiar Bożej miłości w słowach: tak Bóg umiłował świat, że; czytamy także, że z powodu tej miłości On dał – ten cudowny dar Boży jest dostępny dla każdego.

Dał Syna swego – to największy i najcenniejszy dar miłości Bożej, która okazała się najpełniej w tym, że jednorodzony Syn Boży przyszedł z nieba na ziemię, żył i umarł za grzesznych ludzi. Te trzy prawdy są tu bardzo widoczne.

Dalej widzimy prostą wskazówkę, pokazującą drogę zbawienia grzesznikowi, którą trzeba przyjąć wiarą: aby każdy… nie zginął. Jest także zaproszenie obejmujące wszystkich ludzi: każdy, kto weń wierzy. Słowo „każdy” dotyczy tych wszystkich ludzi, którzy nie znając tej obietnicy, byli odłączeni od łaski Bożej. Wreszcie ostatnia, wielka Boża obietnica: ten, kto uwierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Jeżeli więc wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela grzeszników, masz życie wieczne!