i nie przestaje wydawać owocu

Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje, i nie przestaje wydawać owocu.
Księga Jeremiasza 17,7-8

 

To, czy drzewo rośnie zdrowo i wydaje owoc, w dużej mierze zależy od gleby. Drzewo zasadzone nad strumieniem lub rzeką, która nie wysycha w upalne lato, może poprzez swoje korzenie pobierać wystarczającą ilość wody. Na Wschodzie ma to jeszcze dużo większe znaczenie niż w naszym, umiarkowanym klimacie. Tam bardzo wiele strumieni zamieniających się w rwące potoki w porze deszczowej jest niczym więcej jak wyschniętymi korytami rzecznymi podczas lata.

W przytoczonym dziś fragmencie z Biblii mamy ukazane takie drzewo dla zobrazowania człowieka, który jest błogosławiony. Oznacza to, że jego życie ma sens i jest owocne dla Boga. Żadne okoliczności nie mają na niego wpływu. Rzeka wskazuje na „wodę żywą”, o której mówił Pan w swej rozmowie z kobietą przy studni w Sychar. On sam może dać nam wody, która wytryśnie ku żywotowi wiecznemu jak źródło (Jana 4,14). Nawet teraz On oferuje tę wodę życia każdemu, kto jej pragnie: A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota (Obj. 22,17).

Na tym świecie jest tak wiele wód niepewnych (Jer. 15,18). W porze deszczowej wprawdzie wylewają, ale szybko wysychają w następującej później porze suchej. Obrazowo przedstawiają niezaspokojone pragnienie każdego człowieka, który szuka spełnienia w tym świcie, nie chcąc skorzystać z oferty zbawienia Pana Jezusa. Musimy więc przyjść do Niego i złożyć nasze znikome, grzeszne życie u Jego stóp, prosząc Go, aby darował nam nowe, wieczne życie ze swego źródła. On da je nam, i to w obfitości.