I ujrzeliśmy chwałę jego

biblia (Mini)

I ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca.
(
J.1,14)

 

Pan Jezus żył na ziemi jako człowiek wśród ludzi. On, który był w postaci Bożej, (…) przyjął postać sługi (Fil. 2,6-7). Żaden śmiertelnik nie potrafiłby znieść bezpośredniego widoku Jego chwały, jaką posiadał jako Bóg. Tak, to było wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedziła nas światłość z wysokości (Łk. 1,78), aby zamieszkać wśród nas, ludzi .

Oczywiście, Jego Boża wspaniałość i wielkość wielokrotnie objawiały się podczas Jego życia na tej ziemi. Gdy rozkazywał żywiołom natury, zniżał się do przygnębionego, złamanego serca, dając mu się poznać, gdy w swych słowach objawiał udzielone Mu przez Boga pełnomocnictwo – wciąż na nowo pokazywał, że jest On tym, który przychodzi z góry, z nieba Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim.(J.3,31). Wszystko to odbywało się jednak w tak szlachetnej prostocie i skromności, że prawdziwie docenić potrafił ją jedynie Bóg.

Syn Boży nie odpowiadał w żadnej mierze wyobrażeniom i oczekiwaniom ludzi:
Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać (Iz.53,2).

Było jednak kilka dusz, którym Duch Święty mógł otworzyć oczy. To oni są tymi, którzy ujrzeli chwałę Jego. Chwała, jaką w Nim oglądali, była tą moralną wspaniałością, dającą się wciąż na nowo zauważyć w Jego uczynkach i słowach, podczas, gdy Jego chwała jako Boga musiała pozostać zakryta. Oni to rozpoznali również Jego szczególną chwałę, którą posiadał jako jednorodzony od Ojca„. Jakaż bliskość, przywiązanie i jakież głębokie uczucie łączyło serca tych szczęśliwych ludzi z Panem!

A my dzisiaj?
Nie musimy wcale pozostawać nawet choćby o krok w tyle poza apostołami, którzy patrzyli na Niego własnymi oczami, jeśli tylko zrobimy właściwy użytek z tego, co podarowane nam zostało wraz z Duchem Świętym. O Nim to Pan Jezus powiedział: Z mego weźmie i wam oznajmi” (J.16,14). Słowo Boże jest pełne kosztownych pereł, w których możemy oglądać odbijający się blask Jego cudownej chwały!

A czy ty, czytając codziennie list od Boga – Biblię, odnajdujesz w Niej te perły Bożej chwały?