I złożył tam Jakub ślub

biblia (Mini)I złożył tam Jakub ślub, i powiedział:
Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim.
(1Mojż.28,20-21)

 

Pewnego dnia chirurg jadł obiad jako gość w domu berlińskiego bankiera. Podano rybę. Podczas miłej konwersacji ość utknęła w gardle bankiera, stwarzając ryzyko uduszenia. Chirurg usunął ją z powodzeniem. Kiedy bankier ochłonął, dyszący i spocony powiedział:
Usługa medyczna musi zostać zapłacona. Ile jestem winien?
Chirurg uśmiechnął się szeroko i odparł:
– Jeśli pan tak nalega, proponowałbym jedną trzecią sumy, jaką byłby pan gotów mi zapłacić, kiedy jeszcze ość tkwiła w pańskim gardle.

Z pewnością każdy z nas może sobie przypomnieć sytuację, kiedy był w niebezpieczeństwie lub w wielkiej potrzebie. Jakże wówczas byliśmy gotowi modlić się lub złożyć Bogu ślubowanie. Jeśli Bóg udzieliłby nam pomocy w naszych trudnościach, wówczas będzie „naszym Bogiem”. Ale czy dotrzymujemy naszych obietnic? Wielu ludzi nie dotrzymuje nawet „jednej trzeciej” tego co Mu obiecali. Bóg słyszał ich modlitwy i doświadczyli Jego pomocy w potrzebie. Jednak nie nawrócili się do Niego, jak obiecali.

W liście do Rzymian Apostoł Paweł upomina nas:

Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?

Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewy i objawienia sprawiedliwego sądu Boga.  (Rz.2,4-5)