imię Boga mojego

biblia (Mini)

Wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.
Objawienie Jana 3,12

 

O ludziach, którzy wyróżnili się czymś w swoim życiu, mówi się, że świat zna ich imię, że pamięć o nich przeżyła lub że zostaną zapamiętani na kartach historii. Wszyscy ludzie są świadomi swojego imienia i tożsamości, które sprawiają, że są wyjątkowymi osobami. Nikt nie chciałby być pomylony z kimś innym. Po śmierci nasze imiona są jednak wymazywane z oficjalnych rejestrów. Przez jakiś czas ludzie pamiętają jeszcze zmarłą osobę, ale z każdym dniem odchodzi ona coraz bardziej w zapomnienie.

Dla Boga imię danej osoby ma trwałą wartość, jeśli jest powiązana z imieniem Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Koniecznym jest, by ludzie, którzy umierają, wierzyli w imię Jego (J.1,12) – jedyne imię, przez które możemy być zbawieni (Dz.4,12). Imiona wszystkich, którzy w imieniu Syna Bożego otrzymali odpuszczenie grzechów, zapisane są w niebie (por. Łk.10,20) oraz w „księdze żywota” (por. Fil.4,3; Obj.20,12.15). Ale to nie wszystko. W Słowie Bożym znajdziemy wiele cennych obietnic dotyczących tych, którzy wierzą w Jezusa i Jego imię. Należy do nich np. obietnica, że wierzący zostaną zachowani w godzinie próby, która przyjdzie na świat w czasach ostatecznych. Osoby takie wiernie trwają przy Panu Jezusie oraz obdarzają czcią Jego Osobę, zachowując Jego słowo i nie zaprzeczając Jego imieniu. Sam Chrystus zachęca i wspiera tych, którzy do Niego należą, a których On sam umiłował aż do końca (J.13,1), słowami z dzisiejszego wersetu.