istota miłości (1)

biblia (Mini)
Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się.
1. List do Koryntian 13,4-5

 

Pierwsze osiem cech miłości pokazuje, że skutkiem miłości w jej istocie jest całkowite wyrzeczenie się własnego Ja – z jego niecierpliwością, bezwzględnością, zazdrością, narzucaniem się, napuszeniem, nieuprzejmością, egocentryzmem i kłótliwością.

1. Miłość jest cierpliwa:
Z natury zawsze jesteśmy niecierpliwi, ale miłość potrafi czekać wytrwale na czas Boży. Naturalna wytrwałość szybko się wyczerpuje – miłość nigdy się nie zużywa.

2. Miłość jest dobrotliwa:
Jeżeli czekamy na coś w duchu przyrodzonej natury, to czynimy to z zatroskaniem i rozgniewaniem – miłość nawet w bolesnym oczekiwaniu potrafi zachować dobrotliwe usposobienie, w którym ma wzgląd na innych.

3. Miłość nie zazdrości:
Przyrodzona natura człowieka zawsze dąży do osiągnięcia pozycji przed lub nad innymi. Jest zawistna, ilekroć inni cieszą się większą życzliwością niż my sami. Miłość raduje się bez cienia zazdrości z pozycji innych i okazywanego im szacunku.

4. Miłość nie jest chełpliwa (nie jest zuchwała i nachalna):
człowiek w swej zepsutej naturze lubi się narzucać, dążyć do tego, aby zostać zauważonym, przepychać się na pierwszy plan – miłość nie jest zapatrzona w siebie, lecz powściągliwa i skromna.

5. Miłość nie nadyma się:
Z natury jesteśmy zarozumiali i przekonani o ważności samego siebie; miłość w służbie dla innych zajmuje miejsce uniżenia.

6. Miłość nie postępuje nieprzystojnie:
Z natury potrafimy postępować nieprzystojnie i nieobyczajnie, nawet na wysokim szczeblu społecznym. Miłość doprowadza każdego – wysoko czy nisko urodzonego – do miłego i uprzejmego postępowania.

7. Miłość nie szuka swego:
Z natury dążymy do zaspokojenia swych pragnień. Miłość jest bezinteresowna i szuka dobra drugiej osoby.

8. Miłość nie unosi się (nie daje się szybko sprowokować i doprowadzić do rozgoryczenia):
cechą naszej przyrodzonej natury jest drażliwość – nie zapominamy żadnej obelgi. Miłość nie jest szybka do gniewu i nie daje się łatwo sprowokować.