Ja jestem dobry pasterz

biblia (Mini)

 
Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.
Ewangelia Jana 10,14

 

 

Pan Jezus powiedział: Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce (J.10,11).  Na krzyżu Golgoty oddał swoje życie, aby wszyscy, którzy w Niego uwierzą, mogli być zbawieni. Jeśli więc uwierzyłeś w Jezusa i to On jest Panem twojego życia, to teraz ty wraz z innymi wierzącymi, jesteście owcami tego dobrego pasterza. Ponieważ On swoim życiem zapłacił za swe owce tak wysoką cenę, jako dobry pasterz troszczy się o ich codzienny byt. Przez swoje Słowo daje im duchowy pokarm, chroni przed wrogiem i bezpiecznie prowadzi do niebiańskiego celu. 

Jako dobry pasterz Pan Jezus posiada osobistą relację z każdą jedną spośród Jego „owiec”. Zna każdą z osobna dokładnie, także i Ciebie. Widzi Twoją obecną sytuację, zna Twe radości, ale i problemy. Nic w Twoim życiu nie jest mu obce. Chętnie też bierze współudział w każdej sytuacji. Z Nim możesz otwarcie o wszystkim porozmawiać. Zna także Twój charakter, wszystkie mocne i słabe strony. Przedstawiasz dla Niego bardzo wielką wartość, tym kim jesteś, ponieważ należysz do Niego. On widzi też, jeśli upadniesz. Lecz mimo to nigdy Cię nie opuści. Jeśli wyznasz Mu swoje grzechy, ochotnie Ci wybaczy. 

Jest jeszcze druga strona medalu: Każda z tych owiec zna osobiście tego dobrego Pasterza. Pan Jezus jest Twoim Zbawicielem. Tak jak apostoł Paweł możesz powiedzieć: że to Syn Boży, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie (Gal. 2,20). Jezus Chrystus jest Twoim Mistrzem, a Ty Jego uczniem. Im poważniej to będziesz traktować, tym głębiej będziesz Go znać i bliżej Niego przebywać.

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną (Ps.23,4).