Ja, pierwszy grzesznik

biblia (Mini)
Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.
1. List do Tymoteusza 1,15

 

U Chrystusa nie ma kategorii ludzi zbyt złych. Jeżeli wrogowi naszych dusz nie uda się nas przekonać, że jesteśmy zbyt dobrzy, aby potrzebować Zbawiciela, usiłował będzie wmówić nam, że jesteśmy zbyt źli i nie ma dla nas ratunku. Ale to niemożliwe, gdyż Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których  [mówi o sobie Paweł]  ja jestem pierwszy.

Jeżeli pierwszy i najgorszy z grzeszników został już zbawiony, żaden z nas nie ma powodu do rezygnacji: Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała (Rz.5,20). Bóg znajduje radość w okazaniu łaski najsłabszemu i najpodlejszemu z grzeszników, jak również tym, którzy śnili o swej sprawiedliwości, lecz doszli do słusznego przekonania, że ich prawość jest w Jego oczach jak splugawiona szata (Iz.64,6).

Nie ma skuteczniejszego sposobu przekonania innych i wywarcia na nich błogosławionego wpływu, jak osobiste świadectwo osoby, która sama została zbawiona. Czysta teoria, jak słuszną by nie była, nie wystarcza. Jeśli ktoś chce pozyskiwać dusze, musi sam doświadczyć na sobie przemożnego działania zbawczej łaski. Wypływające z głębi serca słowa „On mnie zbawił” dodają mocy do głoszonej wieści, wywołując pewność i ufność w sercach słuchaczy.

Saul z Tarsu prześladował Kościół Boży. Już wtedy Bóg zwracał się ku Niemu w swoim sercu, aż nadeszła chwila, w której całkowicie objawił mu swoją łaskę – wówczas ciemięzca Saul przeobraził się w Pawła, posłańca Chrystusa. To łaska zmieniła tego człowieka w tak przemożny sposób. Upoważniła go i uzdolniła do głoszenia ewangelii. W dzisiejszych czasach nie brakuje wykształconych kaznodziei, lecz teolog, który jest nim jedynie z zawodu, jest ohydą w oczach Boga. Siłą napędową prawdziwego sługi Bożego jest bowiem miłość do Chrystusa, która cechowała Pawła i całą jego służbę.