Jak czytamy Biblię?

biblia (Mini)
Zatrzymaj się na chwilę,
a ja ci wyjawię słowo Boże.
1. Księga Samuela 9,27

 

Zacytowane powyżej słowa tekstu biblijnego skierował niegdyś prorok Samuel do Saula. Miał on przekazać temu młodemu człowiekowi wiadomość, że zostanie pierwszym królem w Izraelu. Aby móc tego wysłuchać, co prorok ma do powiedzenia, musiał na chwilę się zatrzymać.

Z tej historii możemy nauczyć się dwóch rzeczy, które dotyczą słuchania i przyjmowania Słowa Bożego:
Zaplanujmy sobie czas na czytanie Słowa Bożego. Nie będziemy mieli bowiem z niego żadnego pożytku, jeśli będziemy je czytać w biegu, w pośpiechu. Nie powinna to również być czynność wykonywana w tzw. międzyczasie. Ważne jest, aby każdego dnia zarezerwować sobie czas na czytanie, aby móc skupić się jedynie na tym Słowie, pozwalając, by przemawiało do nas.
Wybierzmy odpowiednie miejsce na czytanie. Aby przyniosło nam ono duchową korzyść, musimy się wyciszyć i skoncentrować. Prośmy również Pana o wewnętrzny pokój. Biblia jest księgą dokładną i jednoznaczną, dlatego czytajmy ją starannie i uważnie, nawet te dobrze znane nam fragmenty. Wtedy z pewnością będziemy coraz bardziej odkrywać jej bogatą treść, znajdując w niej doskonałe wskazówki dla naszego życia.

Pan Jezus pragnie nam błogosławić za każdym razem, gdy otwieramy i czytamy tę świętą Księgę z otwartym sercem!

Tak, jak jeleń do potoku z utęsknieniem szybko mknie,
Tak i ja za Biblią tęsknię – ona wszystkim jest dla mnie.
Kiedym smutny, pocieszenie wlewa w serce księga ta;
Gdym zbolały, ukojenie Biblia mi na pewno da.

Słowem Bożym przezwyciężę mojej duszy każdy grzech,
Bowiem w księdze tej czytałem, że mię Jezus będzie strzegł.
Z Biblią śmiało w życie idę: wiem, że mnie nie zmoże wróg,
Bo mi Biblia moja mówi, że nade mną czuwa Bóg.