jak wielkie są duchowe bogactwa

Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, iżeście w nim ubogaceni zostali we wszystko (…).
1. List do Koryntian 1,4-5

 

Tak się dzisiaj zastanawiałem, czy ja jako wierzący człowiek i czy my wszyscy wierzący znamy swoje błogosławieństwa? Niestety, wielu chrześcijan nie wie, jak wielkie są ich duchowe bogactwa. Inni znowu poznali te wspaniałe rzeczy i czerpali z nich wielką radość, lecz codzienny trud i problemy sprawiły, że zapomnieli o nich lub świadomość ich istnienia znacznie przyblakła. Chciejmy więc dzisiaj sobie o niektórych z nich nieco przypomnieć.

Człowiek, który się nawróci i uwierzy w dzieło Pana Jezusa wie, że zostały mu przebaczone wszystkie jego grzechy. Wie także, że Bóg stał się jego Ojcem, jest zbawiony i posiada nowe życie. Może się radować, że jest dzieckiem Bożym, którego niebiański Ojciec miłuje i otacza opieką. Bóg Duch Święty mieszka w nim. Jest teraz jego przewodnikiem i pomocnikiem na drodze wiary, jak również mocą nowego życia. Śmierć i sąd już go nie dotyczą. Nie musi się obawiać, co przyniesie przyszłość. Z radością i nadzieją może dzień w dzień oczekiwać przyjścia swojego Pana i Odkupiciela – o ile pozostanie przy Bogu i wytrwa do końca.

Jeśli wierzysz w Pana Jezusa, oznacza to, że zostałeś umiłowany wieczną miłością, i co więcej, przeznaczony zostałeś do „dziedzictwa świętych” – wspaniałości w niebie. Jesteś własnością twojego Zbawiciela, który już niedługo przyjdzie, aby wziąć cię tam, gdzie jest On sam. Dla wierzących to, co ich spotka w przyszłości i wieczności, jest pewne i jasne, ponieważ są obmyci drogocenną krwią Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bogu wznosi się za to dziękczynienie przez całą wieczność!