jak wykorzystujemy swój czas?


Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe.

List do Efezjan 5,15-16

 

Potrzebujemy wiele mądrości od Boga, aby jako Jego dzieci pożytecznie wykorzystywać czas. Każdy z nas ma w ciągu doby 24 godziny do dyspozycji – ani mniej ani więcej. Większość tego czasu poświęcamy na pracę. Jeśli to od nas zależy, powinniśmy tak ustalać czas naszej pracy, aby zawsze móc uczestniczyć we wspólnych spotkaniach wierzących. Poza tym potrzebujemy również czas dla rodziny oraz na sen i odpoczynek.
Jednak przeważnie pozostaje nam jeszcze kilka godzin tak zwanego „wolnego czasu”. Jak go spędzamy? Co jest na pierwszym miejscu: nicnierobienie, relaks, sport, hobby? Czy może wykorzystujemy ten czas na studiowanie Słowa Bożego korzystając z dobrych rozważań biblijnych, a może na modlitwę?

Pan Jezus chciałby także, abyśmy byli czynni w służbie dla Niego. A pracy jest bardzo dużo – rozpowszechnianie ewangelii, odwiedzanie wierzących – zarówno młodzi, jak i starzy bracia i siostry tak bardzo tego potrzebują! Pytajmy Pana, do jakiej służby chce nas powołać. Często jest tak, że chrześcijanie, którzy mają wiele obowiązków w pracy czy w domu, mimo tego znajdują dużo czasu, aby czytać Słowo Boże i służyć Panu.

Czas jest tak cenny, że powinien być dobrze wykorzystywany. Musimy pozbyć się własnego egoizmu, aby móc służyć Panu. Pomyślmy o tym, że On wkrótce przyjdzie! Wtedy będzie już za późno, aby cokolwiek dla Niego uczynić. Pewien doświadczony brat tak opisał szerzący się aktualnie trend:

„Jeśli masz jakąś ważną sprawę do załatwienia i pilnie potrzebujesz pomocy, idź do najbardziej zajętych braci, bo pozostali nie mają czasu!”