jaki będzie koniec?

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Ewangelia Jana 3.16

 

Wiemy już że po śmierci tu na tej ziemi, wszyscy ludzie, zbawieni i niezbawieni, pogrążeni są we „śnie śmierci” który jest stanem nieświadomości i przebywają w Szeolu/Hadesie oczekując na zmartwychwstanie. A co będzie dalej, co będzie po zmartwychwstaniu?

Pan Jezus powiedział:
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J.3:16).
Przeznaczenie ludzi jest więc wyraźnie określone! Dla jednych będzie to powstanie do życia wiecznego, a przeznaczeniem pozostałych jest zginąć, nie zaś cierpieć wieczne męki (Rz.6,23; Jk.1,15).

Jak to zginąć? – ktoś powie – Przecież dusza ludzka jest nieśmiertelna… 

Teolog, a zarazem arcybiskup Canterbury, William Temple napisał ciekawe słowa:
– „Człowiek nie jest nieśmiertelny z natury; może otrzymać nieśmiertelność przez zmartwychwstanie, jeśli je przyjmie od Boga na Jego warunkach.”

Pan Jezus powiedział: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie cię raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle (Mt.10:28). Jeśli dusza byłaby nieśmiertelna, czy Bóg mógłby zniszczyć ją w ogniu razem z ciałem? Powyższy tekst pokazuje, że dusze niezbawionych będą zniszczone wraz z ich ciałami w ogniu po sądzie ostatecznym.

Nauka o nieśmiertelnej duszy jest kłamstwem zbuntowanej istoty, która chce dowieść, że stworzenie może mieć nieśmiertelność niezależnie od Stwórcy. Słowo Boże uczy czegoś innego: Kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia (1J.5,12). Nieśmiertelność można otrzymać tylko za sprawą Jezusa, który swoją śmiercią żywot i nieśmiertelność na jaźń wywiódł (2Tym.1,10).
Tak więc na końcu, gdy staną przed Bogiem zbawieni i niezbawieni, pierwsi otrzymają życie wieczne, drudzy zaś spłoną przy zmartwychwstaniu niesprawiedliwych (Mal.3,19; Obj.20,14-15).

Nie ma „trzeciej” alternatywy!

Bóg nie ma upodobania w torturach ani wiecznej agonii niepobożnych. Ten fałszywy pogląd uczynił wielu ateistami. Niezbawieni zginą wraz z Szatanem w jeziorze ognia, które Biblia nazywa „piekłem” (Obj.20,10). Piekło nie jest miejscem wiecznej kaźni, lecz śmierci. Biblia mówi: owo jezioro ogniste to druga śmierć (Obj.20,14-15), a więc śmierć, z której już nie ma zmartwychwstania (Obj.20,9.14).