Jaki jest sens Twojego życia?

biblia (Mini)Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje.
Ewangelia Mateusza 9,2

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat. 
Ewangelia Jana 16,33

 

Czy kiedykolwiek Ci się to przydarzyło? Spotykasz młodą osobę, około dwudziestoletnią, która patrzy Ci prosto w oczy i pyta: „Jaki jest sens twojego życia?” Ten dzień był dla mnie szokujący: pytanie zostało zadane ostro, ale i ze szczerością. Pomyślałem, czy ja wiem, jaki jest sens mojego życia?

Może zadałeś już sobie to pytanie. Nie chcesz fałszywych odpowiedzi. Wiele już o tym myślałeś i widziałeś wiele marności na tym świecie. Gdzie znaleźć odpowiedź?

Spróbuj postawić się w sytuacji ślepego Bartymeusza w czasach, gdy Jezus Chrystus żył na tej ziemi. Siedział przy drodze bez środków do życia, błagając przechodniów o kawałek chleba. I wtedy zupełnie nieoczekiwanie pojawił się Jezus w otoczeniu kłębiącego się wokół Niego tłumu ludzi. W przypływie desperacji Bartymeusz krzyczał w Jego kierunku, wzywając Go, by zwrócił na niego uwagę. Jezus usłyszał, podszedł do niego, przemówił i uzdrowił go.

Jeśli nie widzisz sensu swego życia, jesteś ślepy, jak Bartymeusz. Możesz także postąpić jak on. Zawołaj do Jezusa. On przyciągnie Cię do siebie. Bądź odważny: On przyszedł na ten świat, by dać nam odwagę do życia. Kolejne pytanie nie będzie brzmiało już: „Jaki jest sens twojego życia?”, ale: „Dla kogo żyjesz?”

Odkrywszy miłość i współczucie Pana Jezusa oraz cudowny sposób, w jaki zaspokaja On Twoje potrzeby, możesz przeżyć wszystkie pozostałe dni Twego życia z Nim i blisko Niego. Taki jest Jego plan dla Ciebie. Usłyszysz wtedy, jak mówi: Ufaj , Synu, odpuszczone są grzechy twoje.