jako światłość przyszedłem

biblia (Mini)

Ja jako światłość przyszedłem na świat,
aby nie pozostał w ciemności nikt,
kto wierzy we mnie.
Ewangelia Jana 12,46

 

Biblia podaje nam wiele powodów, dla których Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł przed dwoma tysiącami lat z nieba na tę ziemię:

Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat,
   aby dać świadectwo prawdzie
(J.18,37).

Przez przyjście Pana na ziemię, możemy poznać, co jest prawdą. Jezus Chrystus objawił nam charakter swojego Ojca: On jest jednocześnie sprawiedliwy i łaskawy. Ale także objawił nam prawdę o człowieku: jest on grzesznikiem, który w pełni zasłużył na Boży sąd.

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy,
aby szukać i zbawić to, co zginęło
(Łk.19,10).

Mimo, że Jezus Chrystus bardzo dobitnie pokazał nam, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, nie przyszedł jednak na ziemię po to, aby nas osądzić. Nie, On przyszedł po to, aby nas ratować! Tym samym znalazł rozwiązanie naszego problemu, jakim jest grzech.

Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono,
lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu (Mk.10,45)
.

Już zanim się narodził, zostało postanowione, że umrze oddając swoje życie, aby zbawić wszystkich grzeszników, którzy przyjdą do Niego w wierze. Jezus oddał swoje życie, aby uwolnić nas z mocy grzechu.

Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (J.10,10).
Dla wszystkich, którzy w Niego wierzą, Pan ma także wspaniały dar – życie wieczne.