Jeden Pasterz – jedna owczarnia

biblia (Mini)I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród.
Ewangelia Jana 11,50-51

 

W Ewangelii Jana 10,11 Pan Jezus jest przedstawiony jako dobry Pasterz, który kładzie swoje życie za owce. On pragnie podarować życie wieczne każdemu, kto w Niego uwierzy, dlatego ofiarował swoje życie na krzyżu Golgoty. Tak bardzo nas umiłował, że był gotowy, aby zapłacić swoim życiem za nasz dług. Wszyscy wykupieni należą teraz do Niego. On jest ich dobrym Pasterzem, a oni należą do Jego owczarni.

Dzisiejszy werset z Biblii wyjaśnia nam, że także dlatego Jezus musiał umrzeć, że był to jedyny sposób, aby w jedno zgromadzić wszystkie rozproszone dzieci Boże. Pragnął stać się dla nich jedynym jednoczącym ich centrum. On oddał swoje życie, aby dzisiaj wszyscy wierzący czasu łaski mogli tworzyć Zgromadzenie Boże. Ta jedność dzieci Bożych istnieje od dnia Zielonych Świąt, gdy Duch Święty zstąpił na ziemię i ochrzcił wierzących w jedno ciało. Jednak z powodu tego, że my zawiedliśmy, nie jest ona już widoczna. Mimo tego istnieje możliwość, aby tę jedność wyrażać. W jaki sposób? Gdy jako wierzący spotykamy się zgodnie ze Słowem Bożym do imienia Pana Jezusa. Wówczas urzeczywistnimy to, że istnieje tylko jeden Pasterz i jedna owczarnia. Przy tym pamiętajmy, aby zachować jedność Ducha w spójni pokoju (Ef.4,3).