Jedną ofiarą !

biblia (Mini)Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.  Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
(Hbr.10,10;12;14)

 

Po nie dających się opisać cierpieniach w godzinach ciemności Jezus woła:

„Wykonało się!”

Jakaż nieopisana powaga spoczywa w tych słowach!
Po wielu wiekach spełniona została wola Boża! Setki lat trwał bunt człowieka, który się jej sprzeciwiał.

Na Golgocie wykonało się największe dzieło w historii świata, DZIEŁO w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest ono unikatowym dziełem, ze względu na które Bóg nadał bieg całej historii ludzkości! Oto DZIEŁO, którym zajmują się niebiosa i którym przepełniona będzie cała wieczność. „Wykonało się!”.

Jezus umarł, aby zapłacić karę za wszystkie nasze grzechy:
Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas,
gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.(Rz.5,8)
.
Izajasz mówi:
Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.(Iz.53:5)
Jezus cierpiał za nasze grzechy abyśmy mogli zostać uwolnieni od cierpienia. Niektórzy niestety twierdzą, że my także musimy cierpieć za nasze grzechy, że cierpienie Jezusa było niewystarczające. Powiedzenie, że musimy odpokutować nasze grzechy przez oczyszczenie się w czyśćcu, składanie ofiary eucharystycznej czy też odprawianie czy też jak bywało dawniej, kupowanie odpustów jest zaprzeczeniem wystarczalności ofiary przebłagalnej Chrystusa!
On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy,
i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata. (1J.2,2).
Koncepcja, że musimy cierpieć za nasze grzechy po śmierci jest sprzeczna ze wszystkim co Biblia mówi o zbawieniu.

Niczego już nie można dodać do tak doskonałego aktu miłości. Bo czyż można uzupełnić czymś to, co już jest pełnią, całkowitą realizacją, doskonałym dziełem, wykonanym stosownie do stawianych mu najwyższych wymogów?

Gdybyśmy byli w stanie o własnych siłach być takimi, jakimi chciałby nas widzieć Bóg, żyć całkowicie ku Jego wyłącznemu upodobaniu, czyż byłoby wówczas potrzebne odrzucenie przez Niego Swego Syna? I czy Jezus mógłby wypowiedzieć: „Wykonało się!” gdyby nie nastąpiło przebłaganie przez Niego wszystkich naszych grzechów?

Oto i radosna wieść, dla wszystkich ludzi, którzy w Chrystusie szukają dla siebie wiecznego schronienia: Ostateczne słowa, które rozległy się z krzyża Golgoty, zwiastujące wykonanie misji zbawienia to „WYKONAŁO SIĘ!”

BOGU NIECH BĘDĄ ZA TO WIECZNE DZIĘKI!