Jego trzy tytuły


Jezus Chrystus, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi.

Objawienie Jana 1,5

 

W przytoczonym dziś wersecie biblijnym Panu Jezusowi przypisane są trzy tytuły, które obejmują jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Wierny świadek – takim był nasz Pan, gdy w poniżeniu żył na tej ziemi jako człowiek. Przyszedł na ten świat, aby objawić nam Boga oraz wszystko, co było w Jego sercu. Lecz ludzie sprzeciwiali się faktowi, że ten prosty człowiek był Synem Bożym. Dla nich był tylko bluźniercą. Ale On – wierny świadek – nie poddał się licznym, różnorodnym groźbom. Nawet przed rzymskim sędzią wyznał kim był i po co przyszedł. Ale ludzie nie spoczęli, dopóki nie zabili tego wiernego świadka i w ten sposób doprowadzili go do milczenia.

Pierworodny z umarłych – Pan Jezus jest najznakomitszą Osobą pośród wszystkich, którzy musieli umrzeć z powodu swej wierności wobec Boga. Ponieważ był bez grzechu, śmierć nie mogła go zatrzymać. Jako pierworodny z umarłych wstał z martwych i powrócił do niebios. Od tej chwili zajmuje tam jako człowiek po prawicy Boga miejsce najwyższej czci.

Wkrótce wróci na tę ziemię jako władca nad królami ziemskimi w mocy i wielkiej chwale. Moment ten leży wprawdzie jeszcze w przyszłości, ale faktu tego nie da się zmienić – On przyjdzie. Wtedy wszyscy władcy ziemscy poddadzą się pod Jego władzę i oddadzą Mu cześć. Wszystko będzie złożone pod jego stopy. Każde kolano ugnie się przed Nim i każdy język wyzna, że On jest Panem. Ten, dla którego ziemscy mocarze mieli niegdyś jedynie krzyż, zostanie wtedy uznany i uczczony jako KRÓL KRÓLÓW i PAN PANÓW.