Jemu niech będzie chwała

biblia (Mini)
Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją (…) niech będzie chwała i moc na wieki wieków.

(Obj.1,5-6)

 

Poznałem kiedyś mężczyznę, który przez swoje uczciwe, jak twierdził, życie chciał zasłużyć na niebo. Twierdził, że zawsze był dobrym mężem i ojcem i nigdy nie uczynił nikomu umyślnie nic złego. Słysząc to, zapytałem go wówczas, jak wyobraża sobie niebo?

– Będzie to miejsce spokoju, wiecznego odpoczynku, gdzie nie ma już zła i smutku, gdzie panuje nieprzerwanie radość i zewsząd słychać piękny śpiew – odpowiedział.

Taki opis, choć co prawda niezbyt wyczerpujący, jest z pewnością słuszny.

– Tak. rzeczywiście – odparłem – w niebie wierzący będą śpiewali pieśni ku chwale Syna Bożego, ponieważ jako „Baranek Boży” zmarł On za ich grzechy (Obj.5,9-10). Śpiewający nie mówią jednakże ani słowa o swoich zasługach i dobrych uczynkach; w pieśniach wywyższają jedynie Chrystusa, swego Zbawiciela i wszystko to, co On dla nich uczynił. On ich umiłował i oczyścił z ich grzechów. On umarł za nich. Jeśli pan myśli, że z racji bycia dobrym mężem i ojcem zarobi pan na niebo, nigdy nie będzie mógł pan zaśpiewać tych pieśni. Aby móc uczestniczyć w tych cudownych chwilach, trzeba przyjąć niezasłużoną łaskę Bożą. Jedynie dzięki tej łasce możemy zostać zbawieni i pójść do nieba.

Mężczyzna milczał przez chwilę w zamyśleniu, po czym powiedział:
Jakoś nigdy o tym nie pomyślałem.

W tym momencie uświadomił sobie, że pomimo wszystkich swych usilnych i szczerych starań, był zgubionym grzesznikiem i potrzebował Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Uwierzył w Niego i Jego dzieło zbawienia, a dzisiaj należy już do tych, którzy już niedługo w chwale będą śpiewali pieśń wykupionych ku czci swego Zbawiciela i Pana.