Jeśli kto pragnie

biblia (Mini)
A w ostatnim, wielkim dniu święta
stanął Jezus i głośno zawołał:
Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.

(J.7,37)

 

Ów dzień był punktem kulminacyjnym wielkiego święta żydowskiego. I właśnie to wtedy to Pan Jezus Chrystus zawołał do tłumu: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije!

To nie woda źródlana, wylewana tego dnia uroczyście, mogła przynieść człowiekowi zbawienie i pokój z Bogiem, lecz tylko On sam, Syn Boży. On jest tym źródłem, które naprawdę zaspokaja pragnienie duszy.

Ale istnieje pewna przeszkoda, którą jest nieuporządkowana relacja z Bogiem, w jakiej to z natury żyje każdy człowiek. Bóg jest święty i sprawiedliwy, człowiek zaś jest grzesznikiem, który żyje swoim własnowolnym życiem bez Boga. Bóg jest światłością, zaś człowiek jest ciemnością. Tak mówi nam Biblia, a ona jest Słowem Bożym. Nawet jeśli ta prawda jest nam niewygodną, musimy ją uznać, ponieważ liczy się tylko to co mówi Bóg.

Przeszkodą, która oddziela nas od prawdziwego źródła, jest problem naszych grzechów. Jednak Pan Jezus znalazł doskonały sposób rozwiązania tej kwestii. Na krzyżu Golgoty oddał On swoje życie, aby zgładzić grzechy zgubionych ludzi, którzy podążają na potępienie.

Dzięki Jego zastępczej śmierci każdy, kto uzna swoją winę, odkryje ją przed Nim i wyzna, uwierzy w Niego, może znaleźć teraz przebaczenie. Wówczas przeszkoda zostaje usunięta, a potrzeba posiadania pokoju, to głębokie, wewnętrzne pragnienie, zostanie zaspokojone.

To, czego nie są w stanie uczynić i zapewnić człowiekowi religie i filozofie tego świata, sprawił Syn Boży. Jeszcze dzisiaj zaprasza On wszystkich w słowach:

Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.