jeśli przykazania jego zachowujemy

biblia (Mini)

A z tego wiemy, że go znamy,
jeśli przykazania jego zachowujemy.

1. List Jana 2,3

 

Apostoł Jan w swoim pierwszym liście przedstawia nam dwie cechy, które charakteryzują nowe życie, abyśmy mogli rozpoznać, kto należy do rodziny Bożej, a kto nie:

1. Posłuszeństwo.
Gdy otrzymujemy nowe życie, automatycznie pragniemy być posłuszni Bogu i Jego słowu. Jeśli tak jest, to potwierdzamy tym samym, że posiadamy żywą i bliską społeczność z Bogiem. Wyjaśnia nam to dzisiejszy werset z Biblii: A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Nasze posłuszeństwo nie zawsze jest jednak doskonałe, ponieważ nadal mamy w sobie starą naturę i czasem grzeszymy, mimo że już nie musimy tego czynić. Z powyższego wersetu można wyciągnąć również taki wniosek: Jeśli ktoś mieni się chrześcijaninem, a wcale nie zważa na przykazania Boże, najprawdopodobniej nie jest dzieckiem Bożym.

2. Miłość braterska.
Gdy otrzymamy nowe życie, będziemy odczuwać również miłość do tych wszystkich, którzy, tak jak my, zostali zbawieni. Tak więc miłość braterska jest kolejnym potwierdzeniem, że jesteśmy na nowo zrodzeni: My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci (1J.3,14). Dziecko Boże będzie szukać kontaktu z innymi wierzącymi oraz dobrze się czuć w ich towarzystwie. Jeśli jednak ktoś unika takich spotkań, jego nawrócenie stoi pod znakiem zapytania.