jeśli się nie nawrócicie

Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
Ewangelia Mateusza 18,3

 

Taka była odpowiedź Pana Jezusa na pytanie uczniów, które brzmiało:
„Kto jest największy w Królestwie Niebios?”.
Takim właśnie jest człowiek – zanim jeszcze otrzyma miejsce w Królestwie, już zajęty jest myślami o swojej wielkości! To dlatego też człowiek musi się nawrócić i pokutować, tj. poddać się Bogu, rezygnując ze swojej rzekomej wielkości. Stać się jak to dziecko oznacza ukorzyć się przed Bogiem. Tego, który to czyni, Pan nazywa w następnym wersecie prawdzie wielkim – większym niż wszyscy ci, którzy myślą, że sami z siebie, ze względu na swą sprawiedliwość i domniemaną wartość, mogą ostać się przed Bogiem.

Niejeden mówi, że Biblia jest trudna do zrozumienia. W rzeczywistości jednak trudnym jest sam człowiek, a do zrozumienia Biblii potrzebna jest prosta, szczera i dziecinna wiara.

Pewien wierzący człowiek udał się do niewielkiej wsi. Szedł od domu do domu i sprzedawał ludziom Biblie. W większości spotykał się z niechęcią. Gdy zapukał do drzwi ostatniego domku, otworzył mu stary mężczyzna, który przyjął go bardzo przyjaźnie i gościnnie. Przyniósł Nowy Testament i zaczął opowiadać swojemu gościowi następującą historię:
„Przed wieloma laty przyszedł do mnie człowiek, który zaproponował mi tę księgę. Miałem tylko jedną córeczkę – miłe, wesołe dziecko, ale zupełnie inne niż jej rówieśnicy. To dla niej kupiłem tę książkę. Ach, jak bardzo się z tego cieszyła! Gdy tylko miała wolną chwilę, siadała, by czytać. Przez to znalazła Zbawiciela i stała się szczęśliwym dzieckiem Bożym. Niedługo potem poważnie zachorowała i umarła. Od tego czasu również i ja z radością czytam ulubioną książkę mojego drogiego dziecka”.
Po krótkiej rozmowie odwiedzający doszedł do głębokiego przekonania, że w ten sposób ten samotny mężczyzna rzeczywiście się nawrócił, stając się jednym z tych, których Pan Jezus nazywa wielkimi w Królestwie Niebios.