jeśli się nie staniecie jak dzieci

Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
Ewangelia Mateusza 18,3

 

Ktoś powiedział: „Nie widzę Boga”. Nic w tym dziwnego, gdyż w kazaniu na górze (Mt.5-7) było powiedziane: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Tylko ten, kto uporządkuje swoją relację z Bogiem i z ludźmi i będzie podążał w czystości tą drogą, którą Bóg pokazuje w Biblii, otrzyma życie, które pochodzi od Boga – Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Przez to, że Duch Boży mieszka w nas, możemy oczami wiary już teraz widzieć, jaki jest nasz Pan i jak działa.

Pan Jezus umierając na krzyżu wywalczył wieczne zbawienie dla wszystkich, którzy się do Niego zwrócą w wierze. Kto to zrozumie, ten otrzyma prawdziwe, nowe życie i już nigdy nie powie: „Nie widzę Boga”.

Od roku potrzebuję okularów do czytania. Używając ich, znów widzę wyraźnie litery, lecz gdy patrzę w dal, wszystko jest niewyraźne i rozmazane: ludzie, domy, drzewa. Dokładnie tak wielu ludzi patrzy na swoje życie. Widzą tylko to, co jest bezpośrednio przed nimi, lecz odnośnie wieczności i Bożych spraw wszystko jest rozmazane i niewyraźne. Ich wyobrażenia o Bogu i o niebie, o szatanie i piekle są bardzo niejasne i rozmyte, pomimo tego, że Bóg tak jasno do nich przemawia i nawet Jego słowa zostały spisane w Biblii. Odczytać jej tekst potrafi nawet dziecko! Lecz kto dziś sięga po chleb Słowa Bożego? Ale nawet wtedy gdy czytamy to nie wystarczy: dopiero ten, kto ma otwarte serce i wiarę jak dziecko, zaczyna wszystko widzieć w sposób wyraźny i prosty.