jesteś w moich oczach drogi


Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie…
Księga Izajasza 43,4

 

Ile warte jest życie ludzkie? Znany klub automobilowy przeprowadził w latach 80. gruntowne badanie, by udzielić odpowiedzi na to ważne pytanie. Stwierdzono, że wartość człowieka zależy między innymi od jego płci, wieku i kwalifikacji zawodowych. Wartość przeciętnego 20-latka oszacowano na ok. 500 tys. zł. W biurach zakładów ubezpieczeniowych człowiek jest obiektem szacowań i przeliczeń niczym używany samochód. Dobre wykształcenie podwyższa jego wartość. Kobietom z góry odejmuje się kilka punktów procentowych.

Handel ludźmi jest jedną z najstarszych „gałęzi gospodarki”, o której mówi już Biblia. Józef, umiłowany syn patriarchy Jakuba, został sprzedany przez swoich braci za dwadzieścia sykli srebra. Najhaniebniejszej transakcji w całej historii ludzkości dokonał Judasz, który zdradził swojego Pana i Mistrza za trzydzieści srebrników.

Jedynie Biblia mówi o prawdziwej wartości człowieka w oczach Boga. On kieruje się innymi kryteriami. Wartość, jaką dla Boga przedstawia człowiek, nie wyraża się w złocie czy w srebrze. Dla odkupienia zgubionego, grzesznego człowieka potrzebna była kosztowna krew, czyli życie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który na krzyżu Golgoty zmarł za grzeszników – za każdego człowieka. Tak, Chrystus przyszedł na tę ziemię jako Syn Człowieczy, aby oddać swe życie na okup za wielu (Mk.10,45) jednak to w ogóle nie oznacza, że każdy człowiek jest zbawiony. Jezus dał tylko taką możliwość, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J.3,16).

A Ty, drogi Czytelniku, czy zostałeś już wykupiony? Jeśli nie, wiedz, że koniecznie tego potrzebujesz, aby nie pójść na wieczne stracenie!