Jesteś zważony

biblia (Mini)

 
 
Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim.
Księga Daniela 5,27

 

 

Wielu ludzi wychodzi z założenia, że kiedyś w dalekiej przyszłości nastanie dzień, w którym Bóg rozliczy ludzi za wszystko dobro i zło. Niektórzy myślą, że wówczas dobre i złe uczynki każdego jednego człowieka zostaną odważone przed Bogiem, zaś ich wieczny los zostanie rozstrzygnięty na podstawie tego, która szala przeważy.

Ale Biblia, Słowo Boże, inaczej wyraża się na ten temat. Nigdzie nie znajdziemy takiej myśli w powiązaniu z odważaniem uczynków, która pozwalałaby nam przypuszczać, jakoby choćby nawet jeden grzech mógł zostać zrównoważony przez dobre uczynki. Przed Bogiem zawsze jest „ważony”, czyli osądzany cały człowiek, ze wszystkimi myślami, ukrytymi zamysłami i postępkami. Tak mówi nam zacytowany powyżej wiersz z proroka Daniela. Potwierdzenie tego znajdujemy również w innych miejscach Słowa Bożego, gdzie mowa jest o „ważeniu” duchów lub serc (por. BG, Przyp. Sal. 16,2; 21,2; 24,12).

Gdy Bóg nas „waży”, to na jednej z szali leżą Jego święte i sprawiedliwe roszczenia, którym żaden z nas, upadłych w grzech ludzi, nie jest w stanie sprostać, na drugiej zaś my sami. Wynik tego może być tylko jeden – każdy człowiek musiałby zostać znaleziony przed nim jako niewiele wart, czyli lekki. Tak jednak nie jest. W tym „dniu rozrachunku”, który zresztą wcale nie jest tak odległy, jak się to niektórym wydaje, liczy się tylko jedno: przebłagalna ofiara Jezusa Chrystusa. To tylko przez wiarę w Syna Bożego i Jego dzieło odkupienia człowiek może otrzymać przebaczenie grzechów i życie wieczne (por. Rzym. 3,20-25; Ew. Jana 3,36). Wówczas to cały dług przed Bogiem zostaje raz na zawsze umorzony, wszelka wina wymazana (por. Iz.1,18), zaś wszyscy odkupieni mogą śpiewać Chrystusowi pieśń chwały z głębi przepełnionego wdzięcznością i radością serca: Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków! (Obj. 1,5-6).

Taka jest droga zbawienia i ratunku, jaką Bóg przygotował dla nas w swym Synu. Weź Biblię i przeczytaj proszę: Tytusa.3,4-7.

A jak będzie z twoim ważeniem?
Czy Jezus jest Panem twojego życia?
Czy wstawia się On za tobą u Ojca w niebie?