jesteście świątynią (1)

biblia (Mini)
Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że należycie też do siebie samych?  Drogoście bowiem odkupieni.  
(1Kor.6,19-20)

 

Błogosławieństwa wypływające z posiadania Ducha Świętego.

Zapewne znane są nam często powtarzane słowa oraz pojęcie, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale nie dotyczy to każdego człowieka. Każdy z nas rodząc się, posiada ducha, duszę i ciało. Nasza dusza, będąca pod wpływem ciała, kieruje się emocjami, potrzebami i pragnieniami ciała, i stara się je wszystkie zaspokoić. Nasz duch, ze względu na oddzielenie grzechem od Boga jest martwy.

Gdy człowiek przyjmuje Słowo, i pozwala temu Słowu działać w swoim życiu, to oddziela ono martwego ducha od duszy.  Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha (Hbr.4,12). Dopiero wtedy, Bóg może ożywić Ducha, którego świątynią się stajemy. Duch zaczyna oddziaływać na duszę, zmienia priorytety, cele życiowe, zaczynamy żyć w Chrystusie i dla Chrystusa. Dopiero wtedy możemy powiedzieć, że wszystko stało się nowe (2Kor.5,17). Także,wzniosła to prawda Słowa Bożego, że Duch Święty mieszka w wierzących.

Ale jakie są konsekwencje tego, że posiadamy Ducha Świętego?

Musimy mieć na uwadze bardzo ważną rzecz: Gdy Bóg daje jakiś dar, to jest to zawsze w pierwszej kolejności powiązane z błogosławieństwem , ale potem również z odpowiedzialnością. Zajmijmy się najpierw błogosławieństwami, które wypływają dla każdego z nas osobiście z tego daru, który otrzymaliśmy w osobie Ducha Świętego.

Duch Święty jest naszym orędownikiem, o czym czytamy w Ewangelii Jana aż cztery razy. W jednym z miejsc znajdujemy: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela (lub Orędownika) da wam, aby z wami był na zawsze”(J.14,16). Wyrażenie orędownik w dzisiejszym języku jest wielu niezrozumiałe, ale można zastąpić je trzema wyrazami bliskoznacznymi, które są nam dzisiaj bardzo dobrze znane: adwokat, pocieszyciel, pomocnik.

Duch Święty jest naszym adwokatem przed Bogiem, gdy my, już jako wierzący, przez upadek wprowadzimy nieporządek do naszego życia. On podejmuje starania, napomina nas i poucza, aby doprowadzić nas na powrót do stania w Bożej obecności. Reprezentuje nas przed Bogiem, stara się uporządkować tę sprawę i wstawia się za nami, abyśmy mogli odzyskać niezakłóconą z Nim społeczność.