jesteście świątynią (2)

biblia (Mini)
Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że należycie też do siebie samych?  Drogoście bowiem odkupieni.  
(1Kor.6,19-20)

 

Błogosławieństwa wypływające z posiadania Ducha Świętego.

Duch Święty jest również naszym Pocieszycielem. Ma to związek z okolicznościami, w których funkcjonujemy. Często znajdujemy się w trudnych sytuacjach, może jesteśmy samotni lub mamy problemy w naszym życiu osobistym, małżeńskim, zawodowym, w zgromadzeniu – potrzebujemy kogoś, kto by nas pocieszył. Właśnie w tych trudnych okolicznościach Duch Święty jest naszym Pocieszycielem.

Piękny przykład znajdujemy w Dziejach Apostolskich (Dz.9,31) – gdzie pewien zbór powiększał się przez pociechę Ducha Świętego. On pocieszył zatem to zgromadzenie, dodając do niego nowych wierzących, dając wzrost. On czyni to jeszcze i dziś – pociesza  każdego z nas osobiście oraz działa w życiu całego Zgromadzenia Wierzących (Kościoła).

Duch Św. jest też naszym pomocnikiem. Dotyczy to naszych słabości, ale nie grzechów! Odczuwamy głód, pragnienie, zmęczenie, chorujemy. Brakuje nam wytrwałości i energii. To wszystko są słabości, które ostatecznie są bądź co bądź, następstwem grzechu, ale same w sobie nie są grzeszne. I właśnie w obliczu takich sytuacji mamy Ducha Świętego jako tego, który nam pomaga.

W ósmym rozdziale listu do Rzymian Pawła apostoł pisze: „Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach”. Gdy jesteśmy słabi, odczuwamy potrzebę, aby modlić się do Boga. Czujemy, że jesteśmy niezdolni, aby cokolwiek uczynić i pragniemy zwrócić się do Niego, ale jesteśmy tak bezsilni, że nawet nie wiemy, co i jak mamy Mu powiedzieć. Wtedy właśnie Duch Święty wstawia się za nami, w  „niewypowiedzianych westchnieniach”.