Jezus Chrystus ponad wszystkimi


I oto rozległ się głos z nieba:
Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

Ewangelia Mateusza 3,17

 

Podczas chrztu Pana Jezusa, Bóg Ojciec wyróżnił swojego Syna mówiąc, jak wielkie ma w Nim upodobanie. Na podstawie Pisma możemy dowiedzieć się, dlaczego Bóg to uczynił:

– Jezus Chrystus ma pierwszeństwo we wszelkim stworzeniu, ponieważ On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia – Tym, z którego wszystko się wywodzi (Kol. 1,15).

– Jezus Chrystus ma pierwszeństwo wśród zmarłych, ponieważ On jest pierworodnym z umarłych (Obj. 1,5).

– Jezus Chrystus ma pierwszeństwo w nowym stworzeniu, ponieważ On jest początkiem, pierworodnym z umarłych (Kol. 1,18).

– Jezus Chrystus ma pierwszeństwo w rodzinie Bożej, ponieważ On jest pierworodnym pośród wielu braci (Rz. 8,29).

– Jezus Chrystus stając się człowiekiem, choć w uniżeniu, ma już wszelkie pierwszeństwo będąc zapowiedzią potężnego, majestatycznego władcy i jest godzien czci nawet od najwyższych spośród aniołów: I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży (Hbr. 1.6).

Nikt nie jest Mu równy, nikt Go nie przewyższa. Pan Jezus jest ponad wszystkimi i we wszystkim jest pierwszy. Pod każdym względem jest godny podziwu i uwielbienia z naszych serc, myśli, czynów i z naszych ust.