Jezus Chrystus ukrzyżowany

biblia (Mini)Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.
1. List do Koryntian 2,1-2

 

Apostoł Paweł nie próbował dotrzeć do Koryntian przez wzniosłą mowę lub ludzką mądrość. Przyszedł, by zwiastować świadectwo Boże – Jezusa Chrystusa i to jako ukrzyżowanego. Treścią jego kazania była jedynie Jego Osoba, Zbawiciel na krzyżu – najbardziej poniżającym miejscu, na jakim może znaleźć się człowiek. Apostoł opowiadał Koryntianom, którzy tak wielką wartość przypisywali intelektowi człowieka i którym nie brakowało ludzkiej mądrości, że Chrystus musiał zawisnąć na krzyżu, by ratować zgubionych grzeszników. Musiał zająć najpierw ich stanowisko, żeby ci spośród nich, którzy w Niego uwierzą, mogli otrzymać Jego stanowisko przed Bogiem.

Krzyż obrazuje miejsce stosowne dla człowieka. Nie można oczekiwać od niego godności, bohaterstwa czy też czegoś doniosłego. Jest to miejsce wzgardy i hańby, sądu i śmierci. Uświadomienie człowiekowi, że jest to miejsce należne mu przed Bogiem, niweczy wszelką jego doniosłość. Niezależnie od rzekomej mądrości, bogactwa i wysokiego pochodzenia, krzyż pokazuje człowiekowi, że pomimo wszystkiego, co posiada przed ludźmi, w oczach Bożych jest tylko grzesznikiem, i to pod wyrokiem śmierci. Mowa o krzyżu depcze całą jego dumę.