JEZUS CHRYSTUS ŻYJE

biblia (Mini)Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
(J.20,29)

Gdy go ujrzałem, padłem do nóg Jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.
(Obj.1,17-18)

 

Tomasz, jeden z dwunastu apostołów, nie był razem z uczniami, kiedy Zbawiciel w dniu swego zmartwychwstania pojawił się wśród nich, dając przez to niezbity dowód na to, że zmartwychwstał i żyje. Uczniowie powiedzieli Tomaszowi: Widzieliśmy Pana, lecz on nie wierzył. Może myślał, że w stanie silnego napięcia mieli jakąś wizję. Nie mógł uwierzyć w zmartwychwstanie ciała swego Pana. Jeżeli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę – oznajmił Tomasz.

Dziś także jest wielu ludzi podobnych do Tomasza. Nasz rozum niełatwo akceptuje fakt, że poza naszym widzialnym światem istnieje inna rzeczywistość: świat duchowy – niewidzialny świat naszego Boga. Lecz są ludzie, którzy wierzą, że Jezus Chrystus, który niegdyś zmarł na krzyżu, ŻYJE! Rozmawiają z Nim, ponieważ On żyje tak, jak gdyby stał przed nimi. Oni wiedzą, że ta pewność nie ma nic wspólnego z ludzkim urojeniem, ale jest obietnicą, że w przyszłości wszyscy ludzie Go zobaczą i że śmierć ludzi zbawionych nie jest końcową stacją, lecz bramą wiodącą do wspaniałości i chwalebnej przyszłości w obecności Boga.

Osiem dni później Pan Jezus ukazał się Tomaszowi. I co zrobił Tomasz?
Z czcią mógł tylko powiedzieć: Pan mój i Bóg mój!

Tak, Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał.

JEZUS CHRYSTUS ŻYJE !

Kto z wiarą mu zaufa, doświadczy tej radości i szczęścia,
o czym mówi zacytowany dzisiaj werset biblijny.