Jezus jest ciągłym światłem

biblia (Mini)
A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.
Ewangelia Jana 8,12

 

Bóg jest światłością i miłością. Boża natura nazwana jest tymi dwoma wyrażeniami. Kiedy Syn Boży stał się człowiekiem i przebywał na ziemi, te dwa aspekty Bożego charakteru zostały nam doskonale unaocznione. Ale ludzie odrzucili Tego, który przybył tutaj, aby objawić Boga. Dlaczego? – Ponieważ Jego święte życie wystawiało ich samych na działanie Bożego światła i czyniło oczywistym, jak wiele ciemności, tzn. grzechu było w ich życiu (por. Ew. Jana 1,9). Zamiast zaakceptować Boże zbawienie i Zbawiciela umiłowali oni ciemność i odrzucili światłość Bożą (por. Ew. Jana 1,5; 3,19).

Również dzisiaj, jeśli ktoś unika Bożego światła i odrzuca Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Odkupiciela, spotka Go dopiero jako sprawiedliwego, ale nieubłaganego Sędziego. Możemy się cieszyć, że wciąż są osoby przyjmujące przez wiarę Tego, który jest światłością i Zbawicielem świata. Dla nich Pan Jezus jest ciągłym światłem, rozjaśniającym ich ścieżki. Nie żyją już oni w ciemności. Widzą otaczającą ich rzeczywistość przez pryzmat Bożego światła. Z pomocą Biblii odkrywają, że jest droga w tym świecie, którą mogą bezpiecznie podążać. Na niej widzą ślady kroków swojego Pana. Po niej mogą kroczyć pewnie, ponieważ ścieżka ta jest jasno rozświetlona aż do samego jej kresu – do chwały (wspaniałości) nieba.